Nummõr' 68
Vahtsõaastakuu 18. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Eelektriga lätt viil aigu
 •  
 • Generaatori-äri häidses'
 •  
 • «Mino Võromaa» uut latsi kirätöid
 •  
 • ETV näütäs vilmi veeremaast
 • Elo
   
 • Sõakavalusõ Krooksu muudu
 • Märgotus
   
 • Inemine ja puu
 •  
 • Lauritsa Piitre: raha iist saat odavit asjo
 • Innembi
  Perämäne külg
  Küsütlüs
   
   
   
  Eelektriga lätt viil aigu
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
   
  Võromaal om iks viil satu perrit, kiä omma istnu joba inämb ku nätäl' aigu pümmen. Eelektrimiihi brigaadi es jõvva nädäliga kõigilõ vuulu tagasi tuvva.

  «Ma ei lupa inne, ku nädäli lõpus,» märk' AS-i Elektriteenused tüümiis' Kuhi Einar (54), kiä mässäs' üten paarimehe Jõgi Vambolaga (48) minevä nädäli lõpupoolõ Miss'o takan Kiviora alajaama kõrdategemisega. «Madalpinge liine pääl ei tiiäki kõiki kotussit, kos rikkõgi viil omma,» ütel' tä Võro maakunna kottalõ. A kõik' korgõpingeliini saiva külh pühäpääväs kõrda tettüs.

  A Põlva maakunnan piässi OÜ Jaotusvõrk Kagu piir'kunna käidusektori pääligu Jalasõ Heiki sõnno perrä täämbä õdagus kõigil vuul olõman olõma.

  Kuhi Einar ütles, et oll' ja om eelektrildä kotussit üle Võromaa, olõ-i kanti, miä olõssi peris putmalda jäänü. Päämidselt olli liine pääle sadanu kuusõ. «Maa om nii likõ,» seletäs Einar, «pedäjäl lätt juur iks ala, a kuusõl omma juurõ maapinnal.»

  Einar käve saag näpun ja jupõnd' liine pääle sadanuid puid, Vambola jakas' kakõnuid juhtmit.

  «Hummogu naksimi suurõ tii päält kõnd'ma, mi tiiä-i jo, kos omma puu pääl,» seletäs Einar. «Piät kõik' otsast-otsani läbi kaema. Tehnikaga kah siin ei liigu, posti omma kah nii purus, et otsa ronni ei tohe...»

  Vambola kor'as' hoolõga kõik' traadijupi kokko ja käändse otsõ kinni. Tagasi pantas kõik' vana juhtmõ. «Palanu juhtmõ läävä vahelt vällä ja vahtsõnõ jupp' otsa,» seletäs tä.

  Üte pääväga Einar ja Vambola Kivioral valmis es jõvva. Tõnõ päiv tull' posti-auto ja tõi maahamurdunuidõ asõmalõ vahtsõ posti.

  «Postõ pidä,» rahustas Einar noid, kiä pelgäse, et posti saava inne näide kodo mano joudmist otsa.

  Einari sõnno perrä om liiniparandamisõ tüü man kõgõ hullõmb asi maastik. «Kopratiigi omma takan...» süüt tä kukalt. «Pikki seerikidega sai sisse.» A ku vaia, tulõ ka vüüni vette ronni.

  Katõkõisi lätt vahel peris rassõs, jõvva-i näütüses postõ suuhu viiä. «Külämiihi ka kutsumi appi,» seletäs Einar ja timä sõnno perrä olõ-i kiäki är ütelnü. «Pall'o käävä esi saega ja ots'va, kon om puu liini pääle sadanu. Nä tahtva jo es' kah vuulu!»

  Einar meenutas, kuis tormi-pühäpääväl oll' tüü man tõõlinõ tohuvabohu. «Lähät auto pääle ja nakkat rikkõ kotussõlõ sõitma, sis kõlistadas: «Hoo, tuuga om aigu, hoobis sinnä sõitkõ!»» kõnõlõs tä. «Ku edimäne paanika müüdä sai, naati objekte tähtsüse perrä ritta pandma.»

  Einari ja Vambola jutu perrä olõ-i maainemise näid sõimanu, es'ki sis, ku vuulu joba ligi nätäl' aigu es olõ. «Sõimaja omma liinainemise,» ütles Einar. «Ku liinan om vuul är, kos sis om külh kissa ja kärrä! Tõsõl või eelektri olla, a timäl piät olõma. Maainemise saava as'ast arvo.»
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Pümme Võromaa
   
  Pall'odõ võrokõisi jaos tähend' mineväne nätäl' eelektrildä olõmist. Latsõ lätsi varra magama, es tsurgi umma nuurt pääd telekavaht'misõ vai puutrimänge mäng'misega. Saiva vas't vanõmbidõga paar' sõnna juttu kah kõnõlda.

  Maainemisil olõ-õs koton väega vika (ku õkva hulgand eläjit laudan olõ-õs): tarõ sai iks lämmäs küttä ja puupliidi pääl süvvä kiitä.

  Liinan kaupmehe kaiva arvosaaja näoga, ku patareisit ja kündlit suurõmban kogossõn kokko ostsõt. A maapuutõn sulliva ijäkapi ja kotongi läts' sükävkülmä sisu sulama.

  A olõ-õs õnnõ tormituulõ süü, et naid puid nii hulga liine pääle sattõ. Mitmõn paigan oll' nätä, et sattõva neo ütsigu puu, miä olli mõtsarüüstämise käügin pistü jäedü, et laastaminõ ku «harvõndus» kirja lähässi. Liinitrassi viirse puu omma osligadsõ ja noidõ lõikaminõ ohtlik, käsitsi kogoni võimalda, ku kõik' ossa liini poolõ kaesõ. Tuuperäst jäetäs naa langi viirde tuult uutma.

  Kimmäle riik' joba ots' lahendust, kuis Eesti Energiä saassi õigusõ liinile ohtligu puu massinaga maaha võtta ja mõtsaumanikulõ üle anda. Vai kinni massa?

  Kimmäle pruuv' kiäki tuud asja säändses kõrralda, et pistüjätedü halganistu päält viil kõrralikku rahha tiini. A niisama kimmäle jääs vana vai liinainemisest mõtsaumanik hättä, ku Eesti Energiä puu lihtsäle maaha lõikas ja koristama palgatu vändä mõtsast viil poolõ rohkõmb mano nööserdäse.

  Ja kas tuu puu müümine käü pümmelt? Vai om eelektriga valgustõt? Hulga hullõ küsümiisi nõsõs maa kottalõ, kon tervet mõistust naatas kullõma õnnõ sõs, ku vesi joba peris küle ala tulõ.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  «Siin oll' pini!»

  Kunstnik Navitroll'a ikk takan ravvast pinni, miä päti tält är varasti (SLÕL)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!