Nummõr' 231
Lehekuu 17. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ otsõva ütist «mütsü»
 • Uudissõ
   
 • Tii vanast vahtsõnõ!
 •  
 • Ütsiotsõ tekk´ plaadi
 •  
 • Pikäkannun om muusõumitarõ
 • Märgotus
   
 • Inämb umma kiilt kuuli!
 •  
 • Tunnõ sõpra hädän!
 •  
 • Keväjätorm
 • Elo
   
 • Sann palli üten lihaga
 •  
 • Uma keele tsõõr Urvastõn
 •  
 • Kodo-uurmistüü saa tetä eski rändäjäst tarõst
 • Juhtkiri
  Innembi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Ütsiotse tekk´ plaadi
   
  Miihi regilaulupundil Ütsiotsõ (Kalla Urmas, Sommeri Lauri, Kalkuna Andreas ja Kolga Kaspar) tull’ vällä edimäne plaat «Puul’päiv», midä näüdätäs kõgõpäält seo riidi Tarton Regiüül.

  «Sääl ommava pääl lõunaeestikiilse laalu ja mõnõ luudusõhelü,» kõnõl’ üts laulumiis, Räpinä kihlkunnast Mehikuurmast peri Kalla Urmas. «Sõna ommava osalt kokko pantu mitmõ esi laalu sõnnost ja mõni rida ka hindäl mano luudo, a mi tunnõmi sõski, et oleme sii lõunaeesti laalu jakkaja.»

  Kalla Urmas ütel’, et suur jago laulõ om peri Räpinä kihlkunnast ja Lõuna-Tartomaalt, ütsjago ka Tsiberist seto küllist ja om ka üts Vahtsõliina laul. Tsiberi laulu kuuld’ ja võtt’ üles Kalkuna Andreas, tõsõ laulu omma kor’adu Eesti kirändüsmuusõumist.

  Sõna omma suurõlt jaolt Hurda Jakobil Põlva kihlkunnast ja Setomaalt üles kirotõdu.

  Kõik 15 laulu omma Urmassõ sõnno perrä esisugumadsõ ja et näist saa ummamuudu nädälitsõõr pääle, sis pantigi plaadilõ nimes «Puul’päiv».

  Plaadi and’ vällä MTÜ Haki Helü. Vana-ao näolidsõ kujondusõ tekk’ Kalkuna Andrus, tuu man om pruugit 1912. aastagast peri pilte Eesti kirändüsmuusõumi kogost.

  UL
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin