Nummõr' 231
Lehekuu 17. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ otsõva ütist «mütsü»
 • Uudissõ
   
 • Tii vanast vahtsõnõ!
 •  
 • Ütsiotsõ tekk´ plaadi
 •  
 • Pikäkannun om muusõumitarõ
 • Märgotus
   
 • Inämb umma kiilt kuuli!
 •  
 • Tunnõ sõpra hädän!
 •  
 • Keväjätorm
 • Elo
   
 • Sann palli üten lihaga
 •  
 • Uma keele tsõõr Urvastõn
 •  
 • Kodo-uurmistüü saa tetä eski rändäjäst tarõst
 • Juhtkiri
  Innembi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Tii vanast vahtsõnõ!
   
    
   
    
   
  Ülemidse pildi pääl om Grossmanni Triinu dušinukk ja alomadsõ pääl Grossmanni Are puutuumisõ riikene. 
    
  Sännä kultuurimõisa uut seo kuu lõpuni (31.05.) võistlusõlõ vahtsõ elo saanuid asjo. Võistlõma oodõtas pruugitust kraamist meisterdedüid asjo. As’a võinu olla elon tarviligu ja umanäolidsõ.

  Võistlusõ pääavvohind om talgupäiv as’a meisterdäjä man. Põnõvambist as’ost tetäs pildinäütüs.

  Võistlusõ kõrraldaja Keerbergi Liisu käve vannost as’ost tettüid vahtsit asjo kaeman Võrol Grossmanni Triinu man ja sis viil timä esä man Rõugõl.

  «Mõlõmba omma säändse nutiga meisterdäjä, et miil läts’ õkva hääs, ku näide asju näi,» ütel’ Liisu. «Triinu kotun oll’ egän nukan mõni sääne asi. Näütüses saapariiul om tettü katõst vanast pakust, lavva vahelõ pantu ja keskkotussõ pääle üts halg kah viil hoitma, et saa pääl istu. Vannust pliidikivvest oll’ tettü dušinukk, kapikõsõst valamukapp, tünnülavvakõisist riiul. Õlilamp om elektri pääle ümbre tett, köögilavvakõnõ om pantu jalaga ummõlusmassina pääle ja nii edesi... Nä omma mehega mõlõmba tegijä, avitasõ ütstõist kas tegemise vai idee vällämärgotamisõ man.»

  Triinu esä Grossmanni Are koton om tettü puuvidämises suusõst ja lavvaplaadist riikene, jala pääl tuhatopsi, häll (puuplaadi lehmäkette otsan ja kere määndsestki vanast ravvaplangust), om kokko keevitet grill-ja suidsuahjõ (näütüses toolijalgost ja tsiaruhest; gaasiballooni jalast ja lambikuplist).

  Triinu oll’ Liisulõ sändse eloviie kotsilõ ütelnü: «Ku joba võtat sändse tsihi, et osta-i asju, sis kaetki ümbretsõõri, et mis passis. Olõ-i rahha asju osta, ja ku ostatki, saat sändse, määne tõisilgi om.»

  Triinu arvas’, et ku kaema naada, om maal egälütel säändsit esi kokkopantuisi asjo.

  Nii et ärke häbendäge, andkõ hindä tettüist as’ost Keerbergi Liisulõ teedä! Tä tulõ esi paiga pääle kaema ja pilti tegemä. Uma as’a pakmisõs kõlista tel 5820 3730, kirota kultuurimois@kultuuritehas.ee vai Sännä kultuurimõis, Sännä, Rõugõ vald, 66710 Võromaa.

  UL
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin