Nummõr' 67
Jaanuarikuu 4. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Paradiisisaarõst sai põrgu
 •  
 • Umma koolivaheaos
 •  
 • Preemiä mulkõ lugõmikulõ
 •  
 • Maanaasõ – hää ettevõtja
 • Elo
   
 • Tuvike haard nal'al sarvist
 • Märgotus
   
 • Laulõst ja latsist
 •  
 • Glaseri Maaja: häid oppajit iks om!
 • Kirä
  Küsitlüs
  Perämäne külg
   
   
  Uma Lehe lugõjaküsitlüs!
   
  Hää Uma Lehe lugõja! Uma Leht om Võro- ja Setomaa inemiisi post'kastõ sisse tulnu joba üle nelä aasta. Kimmähe om teil mõttit ja ettepanõkit, kuis mi saassi viil parõmbat umakeelist lehte tetä.

  Uma Lehe toimõndus pallõs lehelugõjil vastata mõnõlõ küsümüsele ja küsümüslehekene vastussidõga meile saata. Vastussõ või saata ka eräle paprõ pääl. Vastajidõ vaihõl loosimi vällä Pulga Jaani lasõrtsõõri «Hoitmisõ vägi» ja võrokeelitsit raamatit.
   
  Loe Umast Lehest (tõmba juun' ala):

  Uudissõ

  Märgotus

  Intervjuu

  3. küle eloluu

  Aholämmi

  Innembi

  Esimuudu

  Kagahii

  Perämädse küle nal'ajutu

  Ruitlasõ veerg

  Latsimõistatus

  Rist'sõna

  Koomiks

  Loe terve lehe läbi

  Uman Lehen miildüs kõgõ inämb ....................................

  ...............................................

  ...............................................

  ...............................................

  Uman Lehen miildüs kõgõ vähämb .................................

  ...............................................

  ...............................................

  ...............................................

  Millest/kellest võissi Uma Leht kirota ...........................

  ...............................................

  ...............................................

  Kas Umma Lehte om:

  kerge lukõ

  saa toimõ

  rassõ lukõ

  Mille? .............

  ...............................................

  ..............................................

  Soovitus lehe tegijilõ

  ........................................

  Nimi, vannus, elokotus

  ........................................

  ........................................

  Lehelugõjidõ mõttit küsitlüse vastussidõ mant:

  Umma Lehte om mul kerge lukõ, kuna mino vanõmba ja vanavanõmba olliva võromaalasõ: imäpuulsõ Kanepi, esäpuulsõ Räpinä kihlkunnast. Latsõlt ja noorõlt sai iks kõik' aig võro kiilt kõnõldus.»
  Asta (62)

  «Ruitlasõ terräv sulg' ja nägemisenukk tege tujo väega hääs. Rohkõmb võinu olla nuuri autorit maalt.»
  Sirje (49)

  «Uman Lehen miildüs kõgõ vähämb Ruitlasõ ropp kiil', tä nigu uhkustas tuuga!»
  Eevi (74)

  «Algusõn läts' Uma Lehe lugõmisõ pääle kats' ja puul' tunni, nüüd saa tunniga toimõ.»
  Endel (72)

  «Olõ-i parõmbat lehte Eestin. Andkõ iks tüüd nal'amiihile, kaitskõ tüüinemise huvvõ, kirotagõ vannust aigõst!»
  Eduard (80)

  Toimõndusõlt: Uma Leht uut küsitlüse vastussit kooni 31. vahtsõaastakuu pääväni (saatkõ e-kiräga, postiga vai kõlistagõ). Kõik' arvamusõ omma väega oodõdu!
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  «Siin oll' pini!»

  Kunstnik Navitroll'a ikk takan ravvast pinni, miä päti tält är varasti (SLÕL)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!