Nummõr' 230
Lehekuu 3. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL“MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kobras «kütt sanna»!
 • Uudissõ
   
 • Oppaja valisi võiduluulõtusõ 80aastadsõst aokiräst
 • Märgotus
   
 • Tsõõriklavva taadõ!
 •  
 • Trolla Liivia: ega ma latsi es kasvada, nimä kasvi esi!
 • Elo
   
 • Kombaini tuumisõ lugu
 •  
 • Nigu tõpra suurfarmin?
 • Juhtkiri
  Kagahii
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Kon om uma söögikotus?
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Nädälivaihtusõl teivä Võromaa turismitegijä vallalõ suvidsõ huuao. Tuu tähendäs, et nä nakkasõ siiä küläliisi uutma.

  Üts tähtsä asi, miä kõigõlõ küläliisile kõrda lätt, om süük. Ku tulõt ütte ummamuudu maanukka kaema, sõs tahtnu iks vähämbält pruuvi tuu kandi süüki. A kos om mi ummi Võromaa süüke ja mille-ei ka umakeelidse nimega söögikotus?

  Setomaal om uma Seto Tsäimaja, kon saat osta seto nimmiga seto süüke, a ka harikku kotletti, ku vaia. Joba om teedä ka lavvakatjafirma Kolmõ Sõsarõ Hõrgutisõ. A meil saat umma süüki õnnõ telmise pääle ja tuu tegijit piät esi tiidmä! Suurõmb jago ettevõtjist kujotas iks ette, et külälise tahtva süvvä õnnõ šnitslit vai kotletti kardokaga ja Ameerigamaa pruuni limmonaati pääle juvva. Ja perän imehtäse, mille äri lähä-i, ja «masu» läbi saa-i!

  A ku nä esi lännü näütüses Virumaalõ ekskursioonilõ, kas sis kisk näid sinnä tuuperäst, et Rakvere pensujaaman saa süvvä säänestsamma vorsti saia seen nigu Võro pensujaaman?
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin