Nummõr' 230
Lehekuu 3. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kobras «kütt sanna»!
 • Uudissõ
   
 • Oppaja valisi võiduluulõtusõ 80aastadsõst aokiräst
 • Märgotus
   
 • Tsõõriklavva taadõ!
 •  
 • Trolla Liivia: ega ma latsi es kasvada, nimä kasvi esi!
 • Elo
   
 • Kombaini tuumisõ lugu
 •  
 • Nigu tõpra suurfarmin?
 • Juhtkiri
  Kagahii
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Oppaja valisi võiduluulõtusõ 80aastadsõst aokiräst
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Võiduka luulõlugõja Võro Kreutzwaldi gümnaasiumist (kuralt): Saarepuu Kris-Sten, Kikka Liis ja Paabu Martin. 
    
  Minevä neläpäävä Sännän peetül võrokeelidse lugõmisõ võistlusõl saiva vanõmba rühmä pääpreemiä Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi 6.b klassi latsõ Adsoni luulõtusõ «Vana Org ja temä poig» ettekandmisõ iist. Oppaja Linnamäe Helena võtsõ luulõtusõ 1931. aastaga aokiräst «Koduperenaine».

  «Trehväs’ õigõl aol näppu ja kai – ohhoo, Adson, õkvalt nigu rusik silmämulku!» kitt’ Linnamäe Helena. «Oppaja, kes koolin kah taad kuuli, ütli, et seo om jo täämbäne päiv kah!»

  Kullõjilõ hinge lännü luulõtust mõistsõ Kreutzwaldi kooli latsõ Saarepuu Kris-Sten, Paabu Martin ja Kikka Liis ka ilosahe ette kanda. Tuu oll’ ka ainumanõ Adsoni Arturi luulõtus kirämehe-nimelidsel võistlusõl, midä peeti timä latsõpõlvõpaigan.

  Timahavatsõl Adsoni-võistlusõl oll’ ülesastjit esieränis hulga – 37. Latsõ tulli kokko üle vana Võromaa: Ruusalt, Oravilt, Mõnistõst, Rõugõst, Põlvast, Haanist ja muialt.

  «Kõik luu olli süämligu, ilosa, häid esinejit oll’,» kitt’ Linnamäe Helena latsi ülesastmiisi. «Oll’ nätä, et inämbüsel latsist om innegi võrokeelist esinemist olnu.»

  Näütüses Kreutzwaldi kooli latsõ omma saanu võro keelen üles astu Puiga näütemängupääväl, suurõmb jago klassist käve ka perimüslaagrin, kirändüse tunnõn om näile iks ka võro kirändüsest kõnõldu.

  «Taa om üts sääne klass, kellele asi miildüs, a taa ei olõ kõgõ nii,» ütel’ Linnamäe Helena. «Seo klassi juhtõlõ miildüs võro värk ja tõsõ latsõ tulõva perrä.»

  «Ma olli Adsoni-võistlusõl edimäst kõrda ja miildü,» kõnõl’ Orava kooli oppaja Glaseri Maaja, kink 7. klassi opilanõ Lillmaa Hella sai võistlusõl eräpreemiä.

  Maaja ütel’, et võro kiil om Orava kandin avvo seen: «Kävemi uma kooli latsiga Umal Pidol, kõnõlõmi vaihõpääl vahetunni aigo võro keeli, pall’o kõnõlõsõ kotoh, kolmandah, viiendäh ja säitsmendäh omma tunni iks kah.»

  Sännän luulõt lugõnu latsi hindsi võro kiränik Kauksi Ülle, Rõugõ rahvamaja juhataja Köötsi Riina ja Põlva Eksperimentaaltiatri lavastaja, aolehe Koit kultuuritoimõndaja Veski Rivo.

  Adsoni Arturilõ pühendet 12. luulõvõistlusõ kõrraldi Sännä mõisakeskus ja Võro instituut.
   
  Adsoni-võistlusõ parõmba:

  1.–4. klass:

  Pääpreemiä – Sepä Eliise-Mariin, Kääpä kooli 3. klass (Rahmani Jani «Läbi Võromaa»)

  Eräpreemiä – Karise Maryleen ja Andrejevi Eva Liisa, Parksepä keskkuul (kava Panga Milvi luulõst)

  Langusõ Tarvi, Mõnistõ kooli 3. klass (Keele Ülo «Võromaa valu ja võlu»)

  5.–9. klass:

  Pääpreemiä – Saarepuu Kris-Sten, Paabu Martin ja Kikka Liis, Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi 6.b klass (Adsoni Arturi «Vana Org ja temä poig»)

  Eräpreemiä – Lillmaa Hella, Orava põhikooli 7. klass (Jaigi Juhani «Vana varõsõ laul»)

  Pärnä Janek, Rõugõ põhikooli 9. klass (Võsobergi Kristjani «Küläõdak»)

  Võro seltsi ja Võro instituudi avvohind – Tootsi Johann-Kristjan ja Vodi Ilmar, Haani-Ruusmäe põhikooli 5. ja 6. klass (Jaigi Juhani «Mäki pere»)

  Võro instituudi tunnustus – Laari Lili, Ruusa põhikooli 4. klass (umaloomingulinõ luulõtus «Tsiidso»)

  Sännä mõisakeskusõ avvohind – Miksoni Mallor, Kääpä põhikooli 6. klass (Ruitlasõ Olavi «Kunn ja latik»)

  Kauksi Ülle avvohinna – Rosma kooli 4.–5. klass (Kauksi Ülle «Õdagu kotoh imäga»); Sepä Eliise-Mariin, Kääpä põhikooli 3. klass (Rahmani Jani «Läbi Võromaa»); Miksoni Mallor, Kääpä põhikooli 6. klass (Ruitlasõ Olavi «Kunn ja latik»); Ernitsa Enely ja Volase Robert, Parksepä keskkooli 5. klass (kava rahvaluulõst)

  Veski Rivo avvohinna – Kuninga Armas, Vahtsõliina keskkooli 2. klass (Lattiku Jaani «Esä»); Kikka Liis, Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi 6. klass (Adsoni Arturi «Vana Org ja temä poig»)

   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin