Nummõr' 229
Mahlakuu 19. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Aig vanna vahtsõs tetä
 • Uudissõ
   
 • Vinnemaa roho omma Võromaal õks viil hääh kiräh
 •  
 • Folgipido Moosten
 •  
 • Suurõsärgi-teedüsleht valmis
 • Märgotus
   
 • Ummi tulõ hoita, ka poliitikit
 •  
 • Kasaku Enn: tiidüs ei seledä üttegi tähtsät asja!
 • Elo
   
 • Mehe iist var’opaika pakku
 • Juhtkiri
  Innembi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Avitami vanno asjo hoita!
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  No pääle naanu muinsuskaitsõkuu om õkvalt õigõ aig tsipakõsõ vanno asjo hoitmisõlõ üten avita.

  Et timahava püütäs innekõkkõ vanno kalmuaidu kõrda tetä, sõs om abikäe andminõ esieränis lihtsä. Tulõ võtta õnnõ riha, lapju ja pang, minnä kalmuaida, kohe edevanõmba matõdu omma ja sääl niipall’o tetä, ku jõudu ja tahtmist om.

  Muinsuskaitsõkuul kõrraldasõ valla suurõmbidõ töie tegemises kalmuaidun ütitsit talgupäivi kah. Tulõ õnnõ silm pääl hoita, kuna umankandin sääne päiv om ja üten lüvvä. Ütitselt kõrda saanu as’a üle om rõõm ütine ja suur.
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin