Nummõr' 228
Mahlakuu 5. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Eläjämäng Võrol
 • Uudissõ
   
 • Miä saa lumõ all kokko sadanuist huunist?
 •  
 • Paku vällä Hurda-preemiä saaja!
 •  
 • Savvusannapäiv Karilatsin
 •  
 • Perimüse-preemiä Parksepä latsiaialõ
 • Märgotus
   
 • Rüäjüväserbätüs vahtsõst avvu sisse!
 • Elo
   
 • Nugissõ-kuning Tiksi Ott
 •  
 • Näütemängopäiv tõi kokko hulga latsi
 •  
 • Uma kiil maatiatripääväl
 •   
  Juhtkiri
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Juhtkiri: Keväjä tulõ tetä vahtsit otsussit
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Kevväi om aig, ku tulõ ja saa tetä tõistõ ku inne. Nii ütsigu inemise, valla- kui riigielon. Midä saa tetä ütsik inemine: võtta hindäle kodo vahtsõ eläjäkese, näütüses kitsõ. Tetä kõrda värehti, miä om joba aastit katski. Viiä naabrimehele är ammu masmada võlg...

  Nigu täämbädsest lehest lukõ saa, sõs om vanal Võromaal küländ hulga noid inemiisi, kinkal om mõnõ vana huunõ katus talvõl suurõ lumõga sisse sadanu.

  Nimä piät märkmä ja tegemä otsussõ, kas naada kalli raha iist vahtsõt katust pandma vai laskõ vanal huunõl peris kokko sata... Hää om, ku sändse suurõ hädä man jakkus optimistlikku miilt, nigu tuu perädüsuurõ Hinsa kupli umanigul.

  Muidoki saa-i ka ülearvo optimistlik olla ja hindä võimit üle hinnada. Et ei juhtusi nii, nigu algaja aiapidäjäga, et pand terve elämisetävve kurgi- ja tomadiloomakõsi kasuma, a jõvva-i kasvumajja valmis ehitä ja kõik loomakõsõ läävä hukka...

  Midä saa ja piät tegemä vallavolikogo, ku kaes rassõ talvõ puult mulkligadsõs kulutõdut rahakarmanit? Arvada tulõ tetä vallarahva jaos halusit otsussit.

  Olõ-i midägi tetä, tulõ är tetä, a tuu man tohe-i huupi rehki, tulõ inne kõik hoolõga läbi märki ja kaalu. Perrä märkmädä otsussidõ tegemise peräst või tulla pahanduisi viil pikki aastidõ peräst. A samal aol saa parhilla är otsusta ja tetä sändse as’a, midä olnu joba ammu aig tetä, a olõ-i olnu julgust ja ettevõtmist. Jõudu ja väke mi vana Võromaa valdulõ umakandi elo parõmbas tegemise man!

  Üts päiv inne seo lehe vällätulõmist istsõ pääliinan edimäst kõrda kuun vahtsõnõ Riigikogo. Mõnõ mi kandi mehe jaos oll’ seo elo kõgõ edimäne istmine Riigikogon, elo edimäne riigikogolasõ vandõ andminõ... Looda, et neo mi kandist sinnä vahtsõst validu inemise tundva hindä seen väke ka mi ello parõmbas muuta, mitte niisama neli aastakka hääd palka vasta võtta. Jõudu näile tuu edimädse man!


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin