Nummõr' 228
Mahlakuu 5. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Eläjämäng Võrol
 • Uudissõ
   
 • Miä saa lumõ all kokko sadanuist huunist?
 •  
 • Paku vällä Hurda-preemiä saaja!
 •  
 • Savvusannapäiv Karilatsin
 •  
 • Perimüse-preemiä Parksepä latsiaialõ
 • Märgotus
   
 • Rüäjüväserbätüs vahtsõst avvu sisse!
 • Elo
   
 • Nugissõ-kuning Tiksi Ott
 •  
 • Näütemängopäiv tõi kokko hulga latsi
 •  
 • Uma kiil maatiatripääväl
 •   
  Juhtkiri
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Uma kiil maatiatripääväl
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
    
   
  Lasva talopidäjide «Buss» 
    
  26. urbõkuul Rõugõ rahvamajan peetül Kagu-Eesti maatiatripääväl oll’ pia egän tükün kuulda mõnõ Eesti kandi umma kiilt.

  Hindamiskogo (Lutsu Katrin, Ojari Triinu ja Välbe Ingrid) pidi kõgõ parõmbas etendüses Lasva talopidäjide näütetsõõri «Bussi» (Rahmani Jani etendüse «Sõit» perrä), kõgõ parõmbas näütlejäs valiti Palmiku Sirje setokiilsest kolhoosielo-tüküst «Puhkekodusse!».

  Ojari Triinu kõnõl’, et lava päält sai kuulda mitmõ kandi võro kiilt, oll’ ilosa seto keelega tükk, Tõrva tükün mängse hää mulgi keelega naanõ (Mäeoru Asta), Vahtsõ-Antsla inemise mängevä Lutsu Oskari «Pärijaid» ja olli vaiva nännü, et kõnõlda nii, nigu Luts oll’ kirotanu.

  Vägevä lavapäälidse liikmise iist sai kittä Parksepä oppaja tandsutüküga säitsme vanatütrigu mehelesaamisõst.

  Kriitiga kotussõ päält ütel’ Ojari Triinu, et juumisõ-teemaliidsi nalju sai tsipakõsõ viländ, viil oll’ küländ hulga juttu valimiisist ja litsi olli mitmõl puul mängon. A mängi mõistõti häste ja Triinu ütel’, et viil om kitmist väärt Harglõ etendüs, Radsini Lea kirotõt ja lavastõt nal’alugu: «Hää oll’ kaia ja õkvalt oll’ nätä, kuis ummi inemiisi pääle oll’ mõtõld,» kitt’ tä.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin