Nummõr' 228
Mahlakuu 5. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Eläjämäng Võrol
 • Uudissõ
   
 • Miä saa lumõ all kokko sadanuist huunist?
 •  
 • Paku vällä Hurda-preemiä saaja!
 •  
 • Savvusannapäiv Karilatsin
 •  
 • Perimüse-preemiä Parksepä latsiaialõ
 • Märgotus
   
 • Rüäjüväserbätüs vahtsõst avvu sisse!
 • Elo
   
 • Nugissõ-kuning Tiksi Ott
 •  
 • Näütemängopäiv tõi kokko hulga latsi
 •  
 • Uma kiil maatiatripääväl
 •   
  Juhtkiri
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Näütemängopäiv tõi kokko hulga latsi
   
    
   
  Tiatrilatsi tull’ Puigalõ kokko katsast koolist ja kolmõst latsiaiast 
    
  22. urbõkuul peeti Puiga põhikoolin 11. kõrda latsi ja nuuri võro-seto näütemängopäivä. Mängmä tull’ esieränis hulga latsi: kokko katsast koolist ja kolmõst latsiaiast.

  Päältkaeja ja hindamiskogo, kohe olli pallõldu Kalla Urmas Võro instituudist, Kungla Ere Puiga latsiaiast ja Tootsi Ruth Parksepä kooli raamadukogost, näivä 15 lavaluku.

  Kõgõ parõmbas tunnist’ hindamiskogo Puiga latsiaia näütetrupi lavatüküga «Parbu lugu» (Lutsu Oskari luu perrä) ja Ruusmäe noorõ, kiä etendi Pabuti Talvo lavaluku «Ku õigust kõnõlda».

  Viimätsen mänge nii hää huuga poiskõsõ, et päältkaeja valõ lavastusõ ka umas lemmikus.

  «Oru Leili opas’ näile mitu aastat võro kiilt – põhi om timä pant. Mul ei olõ olnu muud ku nakada näütemängü tegemä,» selet’ poiskõisi juhendaja Pärnapuu Sirje näide hääd uma keele mõistmist.

  «Poisi omma kihvti. Küsüse kõik aig, kuna mi jälki esinemä läämi.»

  Puiga põhikooli poiskõsõst Koppeli Martinist es saa kah kuigi müüdä kaia – timä oll’ jo päävä juht. Hindamiskogo and’ Martinilõ eräpreemiä Tarvõ Jüri rolli iist näütemängon «Sulatsõluu» (Tigasõ Leida jutu perrä).

  «Martini valisi ma Tarvõ Jüris õkva tuuperäst, et tä tund hinnäst lava pääl vabalt. Jüri om esiki veidükese Martini muudu: kavval ja nutiga,» ütel’ Puiga kooli latsi juhendaja ja päävä pääkõrraldaja Ruuli Helve.


  UL

   
  Latsiaidu arvõstusõn:kõgõ parõmb trupp: Puiga latsiaid Siilike («Parbu lugu»); parõmba osatäütjä: Rannula Marko (Puiga), Piho Rel-Relia (Rõugõ latsiaid, «Mis om latsõ õnnõs vajja»).

  Kuulõ arvõstusõn:kõgõ parõmb trupp: Ruusmäe nuuritrupp («Ku õigust kõnõlda»); parõmba osatäütjä: Lüüsi Priit (Ruusmäe), Illaku Diana (Orava pk, «Repän hanikar’an»).

  Võro instituudi ja Võro seldsi preemiä hää uma keele mõistmisõ iist:Tootsi Johann-Kristjan (Ruusmäe); Zujevi Mihhail (Krabi pk, «Põdramaja»)

  Eräpreemiä hää mängo iist: Koppeli Martin (Puiga pk, «Sulatsõluu»); Kikka Liis (Võro Kreutzwaldi g, «Mille tuu nii?»); Kuninga Armas (Vahtsõliina g «Minemävisadu pupõ»); Kari Karl Kristjan (Osola pk, «Kuus monoloogi rahast»).

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin