Nummõr' 228
Mahlakuu 5. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Eläjämäng Võrol
 • Uudissõ
   
 • Miä saa lumõ all kokko sadanuist huunist?
 •  
 • Paku vällä Hurda-preemiä saaja!
 •  
 • Savvusannapäiv Karilatsin
 •  
 • Perimüse-preemiä Parksepä latsiaialõ
 • Märgotus
   
 • Rüäjüväserbätüs vahtsõst avvu sisse!
 • Elo
   
 • Nugissõ-kuning Tiksi Ott
 •  
 • Näütemängopäiv tõi kokko hulga latsi
 •  
 • Uma kiil maatiatripääväl
 •   
  Juhtkiri
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Savvusannapäiv Karilatsin
   
  Seo puulpäävä, 9. mahlakuu pääväl saa egäüts kävvü Põlva talorahvamuusõumi savvusannan.

  Savvusannapäävä tege vallalõ perimüsrühmä Kõivokõsõ sannakombidõ kava.Veeroja Eda kõnõlõs inne sannaminekit, mändse sannakombõ ja uskmisõ võrokõisil omma.

  Hääd ärolõmist pakva muusõumi rahvamaja ja Põlva lõõdsakooli muusigamehe üten tandsurühmäga Värten.

  Tsäilavva pääle või egäüts meeleperäst söögikraami üten võtta.

  Sannapääväle päses muusõumipiletiga, pääle naatas kell 12.

  Huvilidsõ piässi hindäst ette teedä andma katitaal@gmail.com vai tel 799 8945.


  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin