Nummõr' 227
Urbõkuu 22. päiv
  • TOIMÕNDUS
  • UMA LEHE TEL´MINE
  • ARHIIV
  • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
  •  
     
    Pääleht
     
  • Urvastõ kihlkund sai uma raamadu
  • Uudissõ
     
  • Hobõsõ ravvutajat om seo ilma aigu rassõ löüdä
  •  
  • Vahtsõ ettevõtmisõ vanal Võromaal
  •  
  • Uma Pido ots lavastajat
  • Märgotus
     
  • Sõna vägi
  •  
  • Kääri Reet: inemisel om uman kotun iks kõgõ parõmb ellä!
  • Elo
     
  • Naasõ ja püssä
  • Juhtkiri: Vahtsõnõ ilmakõrd
    Aholämmi
    Kiri
    Ruitlase jutt
    Perämäne külg
     
     
    Keelepesä sai presidendi käest tervütüse!
     
    Võrokeelidse keelepesä latsõ saadi Eesti vabariigi 93. sünnüpäävä puhul presidendile hindä tettü sini-must-valgõ joonistusõ ja kirodi mano võrokeelidse seletüse, miä tuu keelepesä sääne om.

    Väega väkev tunnõ oll’, ku presidendi käest tull’ vastus!

    Petsätiga ümbrigu seehn oll’ valgidõ kaasi vaihõl vesipildiga papõr, kohe oll’ kirotõt: «Head sõbrad Võro keelepesäst! Ma tänan teid vahvate soovide ja kaunite joonistuste eest! Eesti on täpselt nii suur, kui suured on meie mõtted ja teod. Sestap soovin teile suuri mõtteid ja tublisid tegusid! Elagu Eesti! Toomas Hendrik Ilves».

    Vodi Egle, üts keelepesä vidäjä

      
    Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
     
      
     
    Uma Internetin