Nummõr' 227
Urbõkuu 22. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Urvastõ kihlkund sai uma raamadu
 • Uudissõ
   
 • Hobõsõ ravvutajat om seo ilma aigu rassõ löüdä
 •  
 • Vahtsõ ettevõtmisõ vanal Võromaal
 •  
 • Uma Pido ots lavastajat
 • Märgotus
   
 • Sõna vägi
 •  
 • Kääri Reet: inemisel om uman kotun iks kõgõ parõmb ellä!
 • Elo
   
 • Naasõ ja püssä
 • Juhtkiri: Vahtsõnõ ilmakõrd
  Aholämmi
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Juhtkiri: Vahtsõnõ ilmakõrd
   
  Üts hummok oll’ tä käen. Vahtsõnõ ilmakõrd. Tuu oll’ nii tõistmuudu hummok, et egä latski sai arvo – midägi om täämbädsest pääväst tõistmuudu.

  A maa pääl laiut’ iks viil vana ilmakõrd. Es taha timä vahtsõst midägi kuulda. Hoitsõ kõgõst vanast kinni ja arvas’, et jääs ilmasambas. A es jää.

  Vahtsõnõ es piäki õigõlõ midägi tegemä. Avit’ lihtsäle tuust, et tä olõman oll’. Ja kõik muutu.

  Seo kõrd ollit Sa, kevväi, väega oodõt. A nüüt olõt sis käen. Jõudu Sullõ ilma hindä peri säädmise man!

  Sulata är taa paks lumi maa päält. Sulata är ijä, miä om kasunu vii pääle, tulnu teie pääle!

  Sulata är ka ijä, miä om taa suurõ ja pikä talvõga hinnäst inemiisi sisse istutanu!

  Panõ vesi juuskma, tsirgu laulma ja lilli kasuma! Näütä iks umma rõõmsat näko!

  Sis saami ka mi, inemise, olla rõõmsamba ja õnnõlidsõmba.


  Rahmani Jan

   
   
   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin