Nummõr' 227
Urbõkuu 22. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Urvastõ kihlkund sai uma raamadu
 • Uudissõ
   
 • Hobõsõ ravvutajat om seo ilma aigu rassõ löüdä
 •  
 • Vahtsõ ettevõtmisõ vanal Võromaal
 •  
 • Uma Pido ots lavastajat
 • Märgotus
   
 • Sõna vägi
 •  
 • Kääri Reet: inemisel om uman kotun iks kõgõ parõmb ellä!
 • Elo
   
 • Naasõ ja püssä
 • Juhtkiri: Vahtsõnõ ilmakõrd
  Aholämmi
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Uma Pido ots lavastajat
   
  Uma Pido kõrraldustoimkund ots 2013. aastagas kolmandalõ pidolõ lavastajat, huvilidsõ võissi hindäst teedä anda nikani ku jüripääväni (23.04).

  Uma Pido kõrraldaja ütli, et Uma Pido välläsäädjäs võissi hinnäst pakku inemine, kiä saa arvo võro keelest, viil parõmb, ku tä mõist võro kiilt kõnõlda.

  Olõs hää, ku lavastaja tund ka lõunaeestläisi kultuuri vai taht tuud hindäle selges tetä, mõist inemiisiga läbi saia ja üten tüütä.

  Ja perämäne krutskilinõ uutminõ: viil piässi lavastaja mõistma vällä üldä võrokeelidse sõna «rüäjüväserbätüs».

  Inämb teedüst saa konkursi kotsilõ kodolehe ww.umapido.ee päält, e-posti aadrõssi triinu.ojar@wi.werro.ee ja telefoni 5332 2153 päält.

  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin