Nummõr' 227
Urbõkuu 22. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Urvastõ kihlkund sai uma raamadu
 • Uudissõ
   
 • Hobõsõ ravvutajat om seo ilma aigu rassõ löüdä
 •  
 • Vahtsõ ettevõtmisõ vanal Võromaal
 •  
 • Uma Pido ots lavastajat
 • Märgotus
   
 • Sõna vägi
 •  
 • Kääri Reet: inemisel om uman kotun iks kõgõ parõmb ellä!
 • Elo
   
 • Naasõ ja püssä
 • Juhtkiri: Vahtsõnõ ilmakõrd
  Aholämmi
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Vahtsõ ettevõtmisõ vanal Võromaal
   
  Kultuuriministeeriumi Vana Võromaa kultuuriprogramm avitas timahava käümä tougada mitmit vahtsit umakeelitsit ja –meelitsit ettevõtmiisi.

  Vahtsõnõ suur ettevõtminõ om võrokiilne rändkeelepesä, midä vidä Haanimiihhi nõvvokoda.

  Tuu tähendäs, et mitmõn vana Võromaa latsiaian nakkas olõma kõrd nädälin võrokiilne latsiaiapäiv. Võro keele mõistja oppaja sõitva paiga pääle ja kõik latsiaiaelo käü üten rühmän tuupäiv õnnõ võro keelen.

  Võrokiilsit latsitsõõrõ naatas tegemä ka Võro liina latsiaian «Punamütsike» ja Urvastõ seldsimajan.

  Programm tugõ ka savvusanna tutvambas tegemist: Haanimaal tulõva savvusanna ja väemuusiga päävä, andas vällä savvusannaraamat, tetäs rahvalõ sannapäiv, kogotas Urvastõ kandin sannaperimüst jne.

  Tukõ sai näütemänge tegemine: Ruusmäe nuuriklubi tükk «Ku õigust kõnõlda» om lugu poiskõisi seikluisist, Võro liinatiatri tege tiatritükü Võromaa inemiisi kombist ja Parmu ökokülän Taheval tulõ seo suvi näütemäng Harglõ kandi rahvaravitsõjast, imetohtrist Surist.

  Tartese Heino sääd kokko raamadu Võro maakunna lõõtspillimängjist ja Kauksi Ülle uma «Valitu teose I ja II».

  Vahtsõ helütsõõri omma Võro nuuri muusikamaja Kalõvipoja-teemaline «Ull pää, pall’o vaiva», Kõrvipalu loomõtalo «Kats plaati ummi laulõ» ja «Lõõtspill gurmaanidele» 2. plaat (Pihu Alo).

  ETV nakkas tegemä vahtsõt võrokeelist telesarja «Niimuudu om» (näüdätäs täämbä viil tettävit vanaperätsist töid) ja Ikoon OÜ tege valmis dokumentaalfilmi Võromaa veskimehest Zupsmani Alest.

  Programmi toega ilmus edesi Uma Leht, Vikerraadion om lehega samal pääväl võrokeeline saadõ, tetäs võrokeelitsit Jäno-Jussi multikit jne.

  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin