Nummõr' 226
Urbõkuu 8. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaal pudropäiv
 • Uudissõ
   
 • Umma kiilt saa nätä pia 100 pildi pääl
 •  
 • Raamat Eesti pühhist kotussist
 •  
 • Luulõvõistlus latsilõ ja nuurilõ
 •  
 • Nõu palkmaja kõrdategemises
 •  
 • «Esä» jäi kiili õdakul silmä
 • Märgotus
   
 • Egan talun uma taar, egan nukan uma kiil
 •  
 • Valija: tiiä-i, kas tuu teos kah tetäs, midä lubatas?
 • Elo
   
 • Mälehtüse muusõumin
 •  
 • Esieräliidsi asjo villast: mähkmepüksü
 • Juhtkiri: Lubahuisi täütmist tulõ pääle passi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Aholämmi
  Naisipäev
   
  Võrokiilne lõugahus ja logo
   
    
   
    
  Räpinä vald om ammutsõst aost käünü Võromaa ala ja nii tä om ka põrõhõlla tükükene vanast Võromaast. Tuud näütäs kõgõ selgembähe Räpinä keelepruuk, midä peetäs iks võro keeles.

  Umah keeleh kõnõldas siiämaani, kirotõdas värsse ja tetäs tiatrit.

  Ku Räpinä lõugahus 7. vahtsõaastakuu pääväl rahvalõ vällä hõigat, sõs pand’ Räpinä miis Ilvesse Aapo ette tarvita eestikiilse lõugahusõ kõrval ka timä võrokiilset vastust. Nigu mõtõld oll’, nii sai tettüs kah.

  Räpinä võrokiilne lõugahus om ‘hää kodo kotus’.

  Võrokiilset Räpinä märki või pruuki sammamuudo nigu eestikiilset: trükitült, võrguh, mälehtüsasjo pääl, kokkotulõkidõ ja ettevõtmiisi man: egäl puul, koh om tegemist Räpinä vallaga. Kinmähe tulõ võrokiilset märki parõmbast pitä nood’e asjo ja ettevõtmiisi man, miä putussõ võro keelele ja kultuurilõ (näütüsest võrokiilside näütemänge kuulutusõ, võrokiilse võrgulehe). Olkõ märk eesti vai võro keeleh, timmä and tarvita väega mitond muudu – sinnämaani, kohe tarvitajal ettekujotamisõ võim vällä küünüs.


  Räpinä vallavalitsus
   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin