Nummõr' 226
Urbõkuu 8. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaal pudropäiv
 • Uudissõ
   
 • Umma kiilt saa nätä pia 100 pildi pääl
 •  
 • Raamat Eesti pühhist kotussist
 •  
 • Luulõvõistlus latsilõ ja nuurilõ
 •  
 • Nõu palkmaja kõrdategemises
 •  
 • «Esä» jäi kiili õdakul silmä
 • Märgotus
   
 • Egan talun uma taar, egan nukan uma kiil
 •  
 • Valija: tiiä-i, kas tuu teos kah tetäs, midä lubatas?
 • Elo
   
 • Mälehtüse muusõumin
 •  
 • Esieräliidsi asjo villast: mähkmepüksü
 • Juhtkiri: Lubahuisi täütmist tulõ pääle passi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Aholämmi
  Naisipäev
   
  Ull’ taht presidendi mano!
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, ull’ 
    
  Ma arva, et haridusõ ülearvo tähtsäs pidämine ütiskunnan tulõssi kipõmban kõrran är lõpõta. Om kattõ sorti inemiisi – targa ja ulli. Edimäidsi ainumanõ ülesannõ om tõisil persit pall’as kuuri.

  Võtami näütüses määndsegi ülearvo är koolitõt astronoomi. Timä opp umma taivatiidüst, sõs kaits doktorikraati, kaes uma targa pilguga üles ja saa tuu iist surmani hääd palka. A ku ull’ inemine üles vaht, ei saa tä midägi!

  Mis vahet om, kas mi pääväsüstemin om ütessä, kümme vai 24 plannõtit? Mullõ ullilõ om Maast ja Pääväst küländ. Ja kuust. Kuu om kõrralik taivatäht, timä tege vii nõsõngi ja alaminegi ja and üüse valgust.

  Ja pand laulma. Mu kadonu uno laulsõ veidükese ts’ommin päägä õks, et «Kuuratsanigu kuuvalgõl üül». A mu meelest tuu astronoomirõibõ ratsutas määnestkipiten mu sällän.

  Kaegõ, mitu kohtumiist om viimätsel aol kinni pantu! Jäl targa! Maiõvaihtaja – väega targa mehe! Mul ei olõ nii pall’o varbit ja sõrmi, et viimädse ao miilhää andmisõ ja võtmisõ üles lukõ.

  Kõik koolitõdu mehe, kinkast luku peetäs ja kedä avvostõdas...
  Olõssi Reiljani Villu ull’, ei olõs tä nii pall’o kurja tetä mõistnu. No olõs kats purki muusi mõnõ vanamuti keldrist virotanu ja kõik.

  Kas Etkär olõs lännü Vinnemaaga sehvti tegemä, ku tä ull’ olõssi olnu? Ei olõs. Tä olõs seenimaani Vahtsõ-Kuustõ küläpoodi mõoagent. Lasõs külämiihiga pooditrepi pääl katõliitrist Bocki ja olõs üts ärütlemäldä muhhe miis.

  Kodomaa targa kogonõsõ vabariigi aastapääväl presidendi vastavõtulõ. Ja Hendrik-Ilves and üte käega tervüst ja tõsõga avvorahho. Valgõtähe tõnõ, Valgõtähe kuvvõs, Valgõtähe katõkümne tõnõ jne. Midä targõmb olõt, toda väikumb tuu nummõr avvoraha takan om.

  A mille ütski ull’ avvorahha es saa? Ma nõvva, et tulõval aastal kõik ulli kah vastavõtulõ kutsutas. Uma Valgõtäht pandkõ hindäle sinnä, a kätt piässi külh egä ull’ kah presidendile saama anda.

  Miljon ulli and presidendile kätt ja ma taha nätä, mitmõkümne tuhandõ käesurumisõ pääle täl käsi otsast satas! Sõs läämi Lukasõ mano ja tervütämi timäl kah mõlõmba käe otsast!

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin