Nummõr' 226
Urbõkuu 8. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaal pudropäiv
 • Uudissõ
   
 • Umma kiilt saa nätä pia 100 pildi pääl
 •  
 • Raamat Eesti pühhist kotussist
 •  
 • Luulõvõistlus latsilõ ja nuurilõ
 •  
 • Nõu palkmaja kõrdategemises
 •  
 • «Esä» jäi kiili õdakul silmä
 • Märgotus
   
 • Egan talun uma taar, egan nukan uma kiil
 •  
 • Valija: tiiä-i, kas tuu teos kah tetäs, midä lubatas?
 • Elo
   
 • Mälehtüse muusõumin
 •  
 • Esieräliidsi asjo villast: mähkmepüksü
 • Juhtkiri: Lubahuisi täütmist tulõ pääle passi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Aholämmi
  Naisipäev
   
  Valija: tiiä-i, kas tuu teos kah tetäs, midä lubatas?
   
  Uma Leht uursõ Haanin ja Rõugõn, midä valiman käünü inemise tundva – kas ja kuimuudu näide valik või ello muuta, kas elo või minnä parõmbas vai kehvembäs?
   
        
   
   
   
  Margus, miis Haanist:

  Ma arva, et iks lätt parõmbas. Vähembält looda.
  Neli aastakka tagasi valisi kah sama eräkunna, a tõõsõ kandidaadi. Sõs elo halvõmbas lää es.
   Heero Kristiina (22), kodonõ Rõugõst:

  Tiiä-i. Tuu olõnõs kõik tuust, miä sääl ülevälpuul om. Ma andsõ uma helü är. Ma andsõ samalõ kandidaadilõ ku minevägi kõrd ja elo om jäänü samasugutsõs. Esihindäst nä kõik lupasõ ja lupasõ, a kas nä saava tuu kõik teos ka tetä, midä lubatas, tuud tiiä-i.
   Pruti Taimi (70), pensionär Haanist:

  Kas ma toda nüüt tiiä. Elo lätt õks nii, kuis nä sääl tegevä. A minevä kõrd valisi ma tõisildõ. A mul vanal olõ-i tuust inämb midägi. Nooril om taad valitsust rohkõmb vaia.
   
        
        
   
   
   
  Torbi Jaanika (18) keskkoolilõpõtaja Haanist:

  Ma es mõista tegelikult valli. Nii ma kai kõigi eräkundõ valimislubahuisi ja reklaamõ ja valõ vällä säändse, miä oll’ kõgõ lähkümb mu arvamiisilõ. Ma käve edimäst kõrda valimah ja tulli õks valimisjaoskunda, selle et taa om nigu tähtsä asi, et valli. Ma looda, et kõik lätt häste.
   Lembit (54), tüüline Rõugõst:

  Noh, mis tah õks, tuu olõnõs kõik taast, et kas kandidaat saa valitsustõ vai saa-i. Ma valõ ka minevä kõrd nii ja sõs tä sai valitsustõ. Elo parõmbas es lää, a ega väega hullõmbas kah lää es. Nii et ma jäi õks truus ütele kandidaadilõ.
   Kogrõ Liia (75), pensionär Rõugõst:

  Ma tiiä-i, kas midägi muutus. Ma olõ kõik aig tuud Keskeräkunda valinu. Mul om sääl kimmäs kandidaat ja kas tuust om kassu vai olõ-i, mul tuust olõ-i midägi.
   
        
  Küsse Nutovi Mirjam
   
   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin