Nummõr' 226
Urbõkuu 8. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võromaal pudropäiv
 • Uudissõ
   
 • Umma kiilt saa nätä pia 100 pildi pääl
 •  
 • Raamat Eesti pühhist kotussist
 •  
 • Luulõvõistlus latsilõ ja nuurilõ
 •  
 • Nõu palkmaja kõrdategemises
 •  
 • «Esä» jäi kiili õdakul silmä
 • Märgotus
   
 • Egan talun uma taar, egan nukan uma kiil
 •  
 • Valija: tiiä-i, kas tuu teos kah tetäs, midä lubatas?
 • Elo
   
 • Mälehtüse muusõumin
 •  
 • Esieräliidsi asjo villast: mähkmepüksü
 • Juhtkiri: Lubahuisi täütmist tulõ pääle passi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Aholämmi
  Naisipäev
   
  Umma kiilt saa nätä pia 100 pildi pääl
   
        
   
   
   
  Purõja Kana Võrokõsõ kiil «Är kupatagu!» 
        
  Võro instituudi fotovõigõlusõlõ «Uma kiil pildi pääl» tull’ pia sada pilti.

  Pilte siän om rahulikkõ võttit ussõsiltest, a ka peris elävit hetki siist ja säält vanalt Võromaalt ni kavvõmbastki.

  Pildivõigõlus pand’ mõttõ liikma päält katõkümnel fotohuvilidsõl.

  Pall’o sildipilte om vällä kraamit varatsõmbast aost – näütüses mineväkeväjädsest Umast Pidost –, a om saadõt ka peris võigõlusõ jaos tettüid pilte.

  Häste mõjju ka härgütämine esi mõni põnnõv silt tetä ja tuu sis võigõlusõlõ saata. Nii omgi sildiilm mitmõ vahtsõ sildi võrra rikkamb.

  Pilte saa kaia lingi päält http://nagi.ee/photos/ebe-kai/sets/290325/.

  Pildigaleriist valisi Uma Lehe toimõndus lehtepandmisõs vällä kolm pilti õnnõ hindä meele perrä! Pildivõistlusõ võidupilt om parhilla viil õnnõ þürii teedä, tuu hõigatas vällä imäkeelepääväl, 14. urbõkuul.


  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin