Nummõr' 67
Jaanuarikuu 4. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Paradiisisaarõst sai põrgu
 •  
 • Umma koolivaheaos
 •  
 • Preemiä mulkõ lugõmikulõ
 •  
 • Maanaasõ – hää ettevõtja
 • Elo
   
 • Tuvike haard nal'al sarvist
 • Märgotus
   
 • Laulõst ja latsist
 •  
 • Glaseri Maaja: häid oppajit iks om!
 • Kirä
  Küsitlüs
  Perämäne külg
   
   
  Maanaasõ – hää ettevõtja
   
   
  Lähiaol joud kaasi vaihõlõ põh'alik uuring mi maanaisi ettevõtlusõst. Tuust tull' vällä, et suur' osa naisettevõtjist omma maanaasõ, kiä uma äriga alostamist ei kahjatsõ.

  Uuringu üts' tegijist, sots'oloog Laasi Anu and' teedä, et uuringust võtt' ossa 393 naist üle Eesti, noist kolm nelländikku olli ettevõtja.

  Küsümüisele vastanuist naisettevõtjist eläs 2/3 maal ja ütlese, et uma ettevõtõ oll' ainukõnõ võimalus kodoküllä edesi jäiä.

  Inämbüisi tegotsõsõ naasõ kaubandusõ, põllumajandusõ vai turismi vallan. Tull' vällä, et päälenakkamist ja suuvi umma ärri aia naisil om, a kogõmuisi ja tiidmiisi jääs veitüs.

  «Edimädse kümme aastakka oll' iks rassõ,» kõnõlõs Hurmioro perretsõõri iistvõtja, Savi talo pernaanõ Jää Eela (60). Et timä juhit turismitallõ kett' Kanepi vallan tüüle naas', toolõ avitiva üten tõsõki tegosa naasõ, inämbüs näist inneskidse oppaja.

  «Mi ütiskunnan viil ei usota, et naanõ suut kah midägi, a iks tasos pruuvi,» märk' Eela. «Asja tasos aia hillä-tassa ja tetä midägi, midä tõsõ viil ei tii.»

  «Huugu võit iks takast anda!» löüd aga Klaasi Karin Räpinält, kiä vahet' kuvvõ aasta iist ammõtit, käve kursuisil, ostsõ ettevõtja stardiraha iist massaažilavva ja nakas' umma massaažiärri pidämä. «Julgõ piät olõma, ku tahat ettevõtjas naada. Inämbähe omma inemise väega hirmul, a ilma risk'mäldä ei saa.» Timäl hindäl tasosi ettevõtjas nakkaminõ ekäpite är.

  Minevaasta lõpun tettü naisettevõtjidõ uuring om osa rahvusvahelidsõst FEM-projektist. Tuu projekt' tukõ kolmõ aasta joosul ettevõtjist maanaisi ja härgütäs vahtsit naisi umma ettevõtõt alostama.
   
  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  «Siin oll' pini!»

  Kunstnik Navitroll'a ikk takan ravvast pinni, miä päti tält är varasti (SLÕL)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!