Nummõr' 224
Radokuu 8. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Söödävili läbi!
 • Uudissõ
   
 • Urvastõlasõ kutsva vöid kudama
 •  
 • Luudusõ-ehitüse tüütarrõ Moosten
 •  
 • Kalapüüdmise võistlus Vagula pääl
 •  
 • Perretsõõr Haanin ja Rõugõn
 •  
 • Võro keele kursusõ Haanin, Võrol ja Internetin
 • Märgotus
   
 • Ojari Triinu: korja hää mõttõ kokko, et nuu ütskõrd teos tetä!
 • Elo
   
 • Kassiaasta joudsõ peräle
 •  
 • Vereväsmütsükeses olõminõ pand’ latsõ võro kiilt kõnõlõma
 • Juhtkiri: Uma aiamaa avitas
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Juhtkiri: Uma aiamaa avitas
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Perämädsel aol kõnõldas tuud mugu kimmämbält, et kõgõn ilman lätt söögikraam kallimbas.

  Meil, kiä mi olõmi nännü küländ tuud, et poodin om jäl üts vai tõõnõ asi kallimb, om tuud halv kullõlda, a midägi ei olõ tetä.

  Täämbädsest Umast Lehest saa lukõ, et söödävili nakkas meil otsa saama ja om väega kallis lännü. Midä tuu sis tähendäs?

  Tuu või tähendä, et näütüses tsiko kasvataminõ ei taso hinnäst inämb är ja mõnigi tsiakasvataja või uma ettevõtmisõ kinni panda, pankrotti minnä.

  Sääne asi tuu edimält üten lihahinna allaminegi, selle et kõik tahtva müvvä ummi tsiko, kinkalõ midägi süvvä ei olõ anda. A miä juhtus sis, ku nuu tsia otsa saava: üts Võromaa suurõmbit tsiakasvatajit Timmi Mart om kimmäs, et lihahind nõsõs ja timä juttu või usku.

  Kuigi parhilla om villä puudus terven ilman, sõs väikun Eestin olõssi võinu asi ka tsipa parõmb olla, ku tuu parhilla om.

  Arvada om söödäviläga asi lännü nii kehväs tuuperäst, et hulga maid om viläkasvatusõ alt välän. Maaumanikul om kõgõ lihtsämb saia niinimmatut niitmisetukõ, laskõ uma põllumaalõ hain kasuma ja tuu kõrd aastan purustajaga är niitä. Kullu om veidü ja toetusraha tulõ kergele kätte. A määndse kulu ja määne vaiv omma viläkasvatajal ja ku pall’o täl viläga tüüd om ja naftat kulus!

  Võromaa lihtsäl maainemisel om üte kotsõ päält kergemb: olõmi harinu uma aiamaa pääl köögivillä kasvatama ja sisse tegemä.

  Ku midägi om iks keldrest ja sahvrist võtta, sis peris nälgä ei jää, masku sääl liinan ja poodin söögikraam, miä tä mass.   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin