Nummõr' 224
Radokuu 8. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Söödävili läbi!
 • Uudissõ
   
 • Urvastõlasõ kutsva vöid kudama
 •  
 • Luudusõ-ehitüse tüütarrõ Moosten
 •  
 • Kalapüüdmise võistlus Vagula pääl
 •  
 • Perretsõõr Haanin ja Rõugõn
 •  
 • Võro keele kursusõ Haanin, Võrol ja Internetin
 • Märgotus
   
 • Ojari Triinu: korja hää mõttõ kokko, et nuu ütskõrd teos tetä!
 • Elo
   
 • Kassiaasta joudsõ peräle
 •  
 • Vereväsmütsükeses olõminõ pand’ latsõ võro kiilt kõnõlõma
 • Juhtkiri: Uma aiamaa avitas
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Karv läügüs raha iist
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, tark miis 
    
  Vot näeti nüüt... Ku ti kõik Andsipi valitsusõ puult soetõdu vaksiiniga tsiagripi vasta pritsman käveti, istsõ ma rahuligult koton. Tundsõ ku hannaga, et as’a ei olõ õigõ...

  Ja es olõki... No põeti ti kõik narkolepsiät ja olõti must tükü maad rumalambas jäänü!

  Ega ma saa teist arvo. Egä kõrd, ku haigõ inemine rohopuuti lätt, ja tervit om meil veidü, nakkas täl pää otsan ümbre käümä.

  Egäsugudsõ kreemi, tsiirobi, plaastri, suuhtõ ja tagaotsa tsuskamisõs.

  Varbahalu ärvõtmisõ abimehe ja süämehalu ärvõtmisõ abimehe... Ku inemine taht kõttu kimmämbäs, sõs võtt ütte, ku veidü vedelämbäs, sõs tõist.

  Ainumanõ, midä inemisele tegeligult elos vaia om, om kõrralinõ süük. Ku saat kõrralist lihha, puhast piimä ja hääd leibä, om kõrran. Ku kõik aig poodist paki seest võtat, sõs ma pelgä, et koolõtki ütspäiv maaha.

  Selge, et söögikraamitüüstüs ja rohotüüstüs omma kartellikokkoleppe tennü.

  Edimäne tege inemise haigõs ja tõnõ sõs parandas veidükese toda viletsät olõmist, miä inemisele osas saa, ku tä hindäle liitride kaupa söögivärve ja säülütämise asku sisse om söönü...

  Ma ei julgu joht apteegist suurt midägi pääle sinebiplaastri osta. Marlit kah – ku näppu lõikat, sõs marli om illos, puhas ja uskmist väärt. A ülejäänü om kahtlanõ...

  Ütski rohokumpanii ei taha, et inemine terves saasi.

  Nä tahtva inemiisi lihtsäle elon hoita, et nä umbõs 80 aastani hingen püsüssi ja egäsugust rohoasku sisse süvvä jõvvassi.

  Kapitalismi mutõl om sääne, et ku kiäki aknõklaasi müü, sõs tuu asi, ku pall’o klaas läbi paistus, olõ-i müüjä jaos kõgõ tähtsämb asi.

  Ku inemisel midägi vika ei olõ, õnnõ paar kruvikõist logisõs nigu hariligult, pandas tä vabatahtligult söögilisändit süümä.

  Üteldäs, et neo kapsli omma immuunsüstemile hää, neo tugõva luid, neo nõstva truksust ja seksuaalenergiät...

  Ku kõtt lätt tühäs, pakutas pudru asõmõl proteiinibatoonikõist ja tuu asõmõl, et sullõ kalasüümist soovita, pakutas sullõ purgi seest Omega-3 kapslit...

  Süü uma raha iist, las karv läügüs! Purk Omega-3 kapslit mass 20 eurot ja kõik tainapää omma kimmä: sääl piät määnegi tarkus takan olõma, ku tä joba nii kallis om!

  Ma lää puuti ja osta hindäle tsitronit ja greipi, ku C-vitamiini vaia om.

  A suur osa maailma ull’õ läävä söögilisandipuuti ja küsüse vitamiini-antioksüdanti ja masva 60 kapslikõsõ iist 20 eurot. Sääl piät määnegi tarkus takan olõma, ku tä joba nii kallis om.

  A tarkus om sõski üts: ku ti kõik tõsõ Andsipi valitsusõ puult soetõdu vaksiiniga tsiagripi vasta pritsman käveti, tuudaigu istsõ ma rahuligult koton.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin