Nummõr' 224
Radokuu 8. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Söödävili läbi!
 • Uudissõ
   
 • Urvastõlasõ kutsva vöid kudama
 •  
 • Luudusõ-ehitüse tüütarrõ Moosten
 •  
 • Kalapüüdmise võistlus Vagula pääl
 •  
 • Perretsõõr Haanin ja Rõugõn
 •  
 • Võro keele kursusõ Haanin, Võrol ja Internetin
 • Märgotus
   
 • Ojari Triinu: korja hää mõttõ kokko, et nuu ütskõrd teos tetä!
 • Elo
   
 • Kassiaasta joudsõ peräle
 •  
 • Vereväsmütsükeses olõminõ pand’ latsõ võro kiilt kõnõlõma
 • Juhtkiri: Uma aiamaa avitas
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Võro keele kursusõ Haanin, Võrol ja Internetin
   
  Tiidmidses kõigilõ võro keele huviliisilõ: võro kiilt saa oppi katõl kursusõl vai sõs Interneti-kursusõl.

  Seost kuust pääle nelä kuu joosul egä neläpäävä kell 17.30–19 opatas võro kiilt Haani rahvamajan. Opatas nii võro keelen välläütlemist ku ka kirjapandmist noilõ inemiisile, kiä viil võro kiilt suurt ei mõista. Oppas Jüvä Sullõv.

  Seost kuust pääle nelä kuu joosul iispäivilde kella 17.30–19 om Võro instituudin kirotamisõ ja kõnõlõmisõ kursus noilõ, kiä võro keelest joba inne midägi tiidvä. Oppaja ja kirjapandminõ: Fastrõ Mariko (mariko.faster@gmail.com).

  Seost talvõst saava kõik huvilidsõ võro kiilt oppi ka Internetin võro keele võrgovärehti ja kavvõstopmisprogrammi «Üts rahvas – kats kiilt»: http://umakiil.eu kaudu.

  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin