Nummõr' 67
Jaanuarikuu 4. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Paradiisisaarõst sai põrgu
 •  
 • Umma koolivaheaos
 •  
 • Preemiä mulkõ lugõmikulõ
 •  
 • Maanaasõ – hää ettevõtja
 • Elo
   
 • Tuvike haard nal'al sarvist
 • Märgotus
   
 • Laulõst ja latsist
 •  
 • Glaseri Maaja: häid oppajit iks om!
 • Kirä
  Küsitlüs
  Perämäne külg
   
   
  Umma koolivaheaos
   
   
  Seo nätäl', latsi koolivaheaol, tulõ latsilõ võrokiilne talvõlaagri Sulbin, a ütte-tõist põnõvat tetäs ka muial Võromaal.

  6.–7. vahtsõaastakuu pääväl saava võro keele ja kultuuri huvilidsõ latsõ kokko Sulbi koolimajan, kon peetäs võrokeelist talvõlaagrit.

  Võro instituudi kõrraldõt laagrit juhatas Antsla kooli oppaja Silmä Anu. Timä sõnno perrä om kohalõ lubanu tulla 14 last, a ku viil kinkalgi taa as'a vasta huvvi om, sis või viil hindäst teedä anda.

  Plaanin om võro keele tunn', kõnõldas võro kiränikest ja Contra lugõ ummi võrokeelitsit luulõtuisi. Mindäs ka Pühäjõõ viirde matkama ja latsõ saava paiklikust luudusõst inämb teedä.

  Päämidselt põhikoolilatsõ tegevä ütenkuun ka võrokee­list näütemängu, mäng'vä mänge ja saava pruuvi aolehe tegemist.

  Et latsõ ei piässi terve kooli­vaheao õnnõ koton telekat vaht'­ma, tuu pääle omma mõtõlnu ka tõsõ. Näütüses Lasva vallan saa seo nätäl' meisterdä ja savist anomit vuuli, 7. vahtsõaastakuu pääväl lusti ka suurõl joulukuusi palotamisõ pidol Palo mäe pääl. «Meil om 14–15 last, kiä iks kõgõ mi ettevõtmiisil käävä,» pidä üritüisi pääkõrraldaja Kuusõoro Sirje tähtsäs, et latsil uman kodokandin midägi tetä olõssi.
   
  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  «Siin oll' pini!»

  Kunstnik Navitroll'a ikk takan ravvast pinni, miä päti tält är varasti (SLÕL)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!