Nummõr' 223
Vahtsõaastakuu 25. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Contra vanaimä saa 100aastadsõs
 • Uudissõ
   
 • Kanepi Dagi poodist tetäs söögitarõ «Lämmi kotus»
 • Märgotus
   
 • Mihailovi Siim: Kuis esihindäs jäiä?
 • Elo
   
 • Lõõts om kallis pill
 •  
 • Vahtsõdõ Ruusa tegüsi «mõtsavelle»
 •  
 • Paidra külärahvas matsõ kruuni
 • Härgütämine
   
 • Võrokeelitside kirätöie võistlus latsilõ
 •  
 • Naiskodokaitsõ korjas mälehtüisi
 • Juhtkiri: Asjo piät mõttõga tegemä
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Perrähõikamine
   
   
  Võrokeelitside kirätöie võistlus latsilõ
   
  Võro instituut kuulutas vällä 24. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa».

  Võistlusõlõ oodõtas juttõ, luulõtuisi, nal’ajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ ja egäsugutsit muid kirätükke.

  Timahavva saava latsõ ja noorõ valli 17 teema hulgast, hinnatas iks vannusõrühmi perrä (1.–5., 6.–9. ja 10.–12. klass). Teema piä-i, a või olla ka jutu päälkiräs.

  «Mino Võromaa 2011» teema omma:

  • Midä piäs tegemä, et noorõ Võromaalt är es pagõnu?

  • Miä om võro kultuur?

  • Mu silmä all häönü asi/nättüs (nt veskin jahu jahvaminõ, kärbärõugu jms).

  • Võromaa märgi.

  • Miä paistus (mäe)kundi takast?

  • Sannajutt (hindä vai (vana)vanõmbidõ sannaga köüdedü läbielämise).

  • Näütemäng (katõkõnõ ütskõik kinka: tondiga, vanavanõmbidõga vai eski näütüses tulnukidõga).

  • Häätego (eläjide vai muuga köüdüssen).

  • Kalamehejutt.

  • Midä põnõvat om mukka reisi pääl juhtunu?

  • Vana ja vahtsõ ao söögi.

  • Võromaa suvi. / Võromaa talv.

  • Mille latsõ ütstõist kiusama tükise (koolivägivald)?

  • Miä vaivas mu süänd ni hinge?

  • Kink vai mink poolõ mu süä kisk…

  • Puu/lätte/mõtsa vms hääst väest.

  • Puutri – kas hää abilinõ vai sõltlasõs tegijä?

  Võistlustöid oodõtas ildambalt 28. radokuu pääväs (28.02. 2011) Võro instituuti.
  Tüü tulõ saata meili pääle. Üts osavõtja või saata võistlusõlõ kooni kolm tüüd. Ku kuigi meili pääle tüüd saata ei saa, või käsikirälidse tüü saata Võro instituuti, Tartu 48, 65609 Võro liin.

  Kõgõ parõmba tüü trükitäs är sar’a «Mino Võromaa» 24. latsiraamatun.

  Saada uma tüü: kaile@wi.werro.ee.

  Lähembält saa võistlusõ kotsilõ küssü 782 8753, 525 3215 (Kabuna Kaile). Kae ka www.wi.ee.

  Võro instituut


    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin