Nummõr' 222
Vahtsõaastakuu 11. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Küläkeskus sai võrokeelidse ussõsildi
 • Uudissõ
   
 • Räpinä sai vahtsõ lõugahusõ
 •  
 • Tõnõ võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide võistlus
 •  
 • Mooste folgipidol laultas Kanepi hällülaulu
 •  
 • Moosten opatas pilte tegemä ja tarrõ ehitämä
 •  
 • Krooni puhtõ Krabil
 • Märgotus
   
 • Kaidsa hinnäst esi, jahimiis avitas
 • Elo
   
 • Katus lumõst puhtas väiku vaivaga!
 •  
 • Rekordarv latsi võro keele talvõkoolin
 • Härgütämine
   
 • Avita tetä Koorastõ mõisa 500. juubõlis näütemängu!
 •  
  Juhtkiri: Kink jaos Räpinä märk tettü om?
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Vinne aig või tagasi tulla!
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, tiidjämiis 
    
  Mullõ miildü vanastõ Vinne raha, sait õks kopkit kõlista. Ku kats limonaadipudõlit taarapunkti veit, sait 40 kopkast vasta ja tuu iist sait joba paki suitsu. Ku kats pudõlit krooni aigu är veit, sait kats kruuni vasta ja tuu iist es saa s...agi…

  Nüüt euro aigu om niisama, pudõli iist saat kuus eurosenti ja paki suitsu saamisõs piät 30 pudõlit är viimä. Ku nii võtta, oll’ kopkas ütskõik määndsest sendist kõvõmb raha.

  Ja Vinne aigu mõistõti pudõlist kõvastõ rohkõmb luku pitä ku krooni, vai nüüt euro aigu.

  Suidsutamisõ jäti maaha, selle et suidsutajidõ takankiusaminõ nakas’ mullõ närve pääle käümä. Paki pääle om kirotõt, et suidsutaminõ või tappa, et mu suidsutaminõ tege mu rasõhusõlõ halva…

  Ma ei või inämb kõrdsin suitsu ette panda, välän om 15 kraati külmä ja ma piä sääl külmä käen umma tervüst tsurkma! Koton ei lasõ jäl naanõ muial suitsu tetä, ku ahosuu iin, a häbü om niimuudu, pää ahon, perse pistü, umma suidsuisso täüs tõmmada! Ku olõt suidsutaja, piät sa arvõstama, et sukka käüdäs ümbre ku piniga…

  A Vinne aigu, Võro gaasianalüsaatoridõ tehassõn, sait tüü man pläru suuhtõ panda, plaani täütset, sait päävän 50 kopkast lõunasöögi-rahha ja söögimajan tuuga hädäperäst nakkama kah. Praat ja makussüük oll’ käen. Miä sa 50 euro- vai kroonisendi iist saat?

  Sääne aig või ütspäiv viil tagasi tulla.

  Postimehen kirotõdi, et kapitalismi mutõl om uma ao är elänü ja nüüt piät pia midägi muud tulõma. A miä muud, ku jäl sotsialism saa tulla, ku maa om otsast-otsani lumpõnit täüs!

  Parhilla tulõ elonpüsümises rohkõmb tüüd tetä. Pall’o rohkõmb ku rubla aigu ja veidükese rohkõmb ku krooni aol… A kinkalõ tuu tüürabaminõ õks nii väega miildüs, lihtsä inemine taht vahepääl ka niisma saia…

  Tuuperäst meil omgi õnnõ kattõ sorti valijit. Kink käest midägi võtta om, kaits umma tagaotsa ja tugõ Rehvormieräkunda. Kinkal tagaots pal’as, tuu tugõ Keskeräkunda ja luut, et rikkide käest jõukust är võetas ja vaesõmbilõ ümbre jaetas.

  Kolmandat tiid, mis ütiskunnakihi kõgõ pehmembäle ütte köüt ja midä piten terve Euruupa om lännü, nigu ei taheta mi maal nätäki?

  Sotsiaaldemokraadi ei saa mi maal helle, selle et klassiviha om valija kattõ jakko löönü – keski ja rehvormi tugõja, ja ütstõõsõ vasta üles härgütedü marupini inämb mõistust ei kullõ.

  Aurora Neeva jõõ pääl kaes, süüt kukrut… Kaes seod jamma päält… Ütel pääväl saa täl jälki viländ, tä tege paugu ja tühä pudõli hind nõsõs tagasi sinnä, kon tä kotus innembi oll’.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin