Nummõr' 222
Vahtsõaastakuu 11. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Küläkeskus sai võrokeelidse ussõsildi
 • Uudissõ
   
 • Räpinä sai vahtsõ lõugahusõ
 •  
 • Tõnõ võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide võistlus
 •  
 • Mooste folgipidol laultas Kanepi hällülaulu
 •  
 • Moosten opatas pilte tegemä ja tarrõ ehitämä
 •  
 • Krooni puhtõ Krabil
 • Märgotus
   
 • Kaidsa hinnäst esi, jahimiis avitas
 • Elo
   
 • Katus lumõst puhtas väiku vaivaga!
 •  
 • Rekordarv latsi võro keele talvõkoolin
 • Härgütämine
   
 • Avita tetä Koorastõ mõisa 500. juubõlis näütemängu!
 •  
  Juhtkiri: Kink jaos Räpinä märk tettü om?
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Krooni puhtõ Krabil
   
  Vahtsõnõ aasta vei meilt eesti krooni ja tõi asõmõlõ euro. Ku riigimehe tuu pääle kässi kokku pessevä ja «hurraa» rüüksevä, sis lihtsä inemine es mõista tuu pääle nii suurt häädmiilt tunda.

  Timä ikk’ hoobis Eesti umma rahha takan.

  Krabi küläkõrtsi man oll’ vana aasta viimätsel pääväl krooni ärsaatminõ. Oll’ lugõja ja laululehe, rongikäük ja haudapandminõ. Eesti kruun puhkas nüüt kõrdsi kalmuaian.Et kaonugõsõl suuri sugulaisi tankandin õkva es olõ, sis külä matsõ timä esi. Puhtõlaud oll’ katõt kõrdsitarrõ.

  Et krooni ärsaatmisõ ja euro tulõki vahel oll’ mõni tunn aigu, sis teimi kõrdsi jaos ka peris uma raha.

  Rahatähti pääl omma paigapäälidse kuulsa inemise ja õga raha om saanu nime tuusama inemise perrä.


  Mürgü Marje

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin