Nummõr' 222
Vahtsõaastakuu 11. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Küläkeskus sai võrokeelidse ussõsildi
 • Uudissõ
   
 • Räpinä sai vahtsõ lõugahusõ
 •  
 • Tõnõ võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide võistlus
 •  
 • Mooste folgipidol laultas Kanepi hällülaulu
 •  
 • Moosten opatas pilte tegemä ja tarrõ ehitämä
 •  
 • Krooni puhtõ Krabil
 • Märgotus
   
 • Kaidsa hinnäst esi, jahimiis avitas
 • Elo
   
 • Katus lumõst puhtas väiku vaivaga!
 •  
 • Rekordarv latsi võro keele talvõkoolin
 • Härgütämine
   
 • Avita tetä Koorastõ mõisa 500. juubõlis näütemängu!
 •  
  Juhtkiri: Kink jaos Räpinä märk tettü om?
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Moosten opatas pilte tegemä ja tarrõ ehitämä
   
  29.–30. vahtsõaastakuu pääväl saa Mooste fototurismi keskusõn oppi häid luuduspilte tegemä, oppas Võromaalt peri luudusfotomiis Začeki Sven. Lähkümb teedüs www.fototurism.ee päält.

  Seo kuu 15. pääväst lätt Mooste mõisa meistride hoovin vallalõ luudusehitüse talvõkuul.

  Opatas põhumaja ja savist huunõ ehitämist, savi- ja lubikrohvi tegemist. Kõkkõ saa esi meistri abiga perrä pruuvi. Oppusõ omma nikani ku keväjäni, mahlakuuni vällä. Ettevõtmisõ kõrraldas MTÜ HääOm. Lähkümbät teedüst saa www.heaom.ee päält vai tel 5813 1542 ja 508 8924.


  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin