Nummõr' 222
Vahtsõaastakuu 11. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Küläkeskus sai võrokeelidse ussõsildi
 • Uudissõ
   
 • Räpinä sai vahtsõ lõugahusõ
 •  
 • Tõnõ võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide võistlus
 •  
 • Mooste folgipidol laultas Kanepi hällülaulu
 •  
 • Moosten opatas pilte tegemä ja tarrõ ehitämä
 •  
 • Krooni puhtõ Krabil
 • Märgotus
   
 • Kaidsa hinnäst esi, jahimiis avitas
 • Elo
   
 • Katus lumõst puhtas väiku vaivaga!
 •  
 • Rekordarv latsi võro keele talvõkoolin
 • Härgütämine
   
 • Avita tetä Koorastõ mõisa 500. juubõlis näütemängu!
 •  
  Juhtkiri: Kink jaos Räpinä märk tettü om?
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Mooste folgipidol laultas Kanepi hällülaulu
   
  Timahavadsõ rahvamuusigapido Moisekatsi Elohelü pääteema om munapühi ja kohustuslik võikimängmise lugu Kanepi kihlkunnast peri Hällülaal.

  Moisekatsi Elohelü tulõ 23.–24.04 Moosten, vahtsõn Folgikuan. Mõõtu võtma võiva tulla nii ammõdi poolõst ku pühäpäävämuusigu.

  Festivali pääpreemiä om 1000 eurot. Päält tuu saa preemiä üts opilaisi punt ja kõgõ parõmb kohustuligu luu ümbretegijä. Folgipidol üten lüümises tulõ hindäst teedä anda ildampa 17.01.2011.

  Festivali kõrraldasõ Folgisellide selts ja Mooste vallavalitsus. Kae mano:

  http://folkfest.polvamaa.ee (sääl om kirän ka Hällülaalu sõna ja viis), teedüst saa Podekrati Ülle käest tel 508 7825, yllepodekrat@hot.ee.


  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin