Nummõr' 222
Vahtsõaastakuu 11. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Küläkeskus sai võrokeelidse ussõsildi
 • Uudissõ
   
 • Räpinä sai vahtsõ lõugahusõ
 •  
 • Tõnõ võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide võistlus
 •  
 • Mooste folgipidol laultas Kanepi hällülaulu
 •  
 • Moosten opatas pilte tegemä ja tarrõ ehitämä
 •  
 • Krooni puhtõ Krabil
 • Märgotus
   
 • Kaidsa hinnäst esi, jahimiis avitas
 • Elo
   
 • Katus lumõst puhtas väiku vaivaga!
 •  
 • Rekordarv latsi võro keele talvõkoolin
 • Härgütämine
   
 • Avita tetä Koorastõ mõisa 500. juubõlis näütemängu!
 •  
  Juhtkiri: Kink jaos Räpinä märk tettü om?
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Tõnõ võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide võistlus
   
  Et saia kolmanda Uma Pido jaos vahtsit laulõ, kõrraldas Võro selts võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide võistlusõ.

  Nii edimädse ku tõsõ Uma Pido laulõ valimisõ man peeti tähtsäs, et teksti vai naidõ autori olõsi peri vanalt Võromaalt (võimaligult kõigist kihlkundõst).

  Mõlõmba pido kavan oll’ regilaulõ, rahvalikkõ laulõ, klassikaliidsi koorilaulõ ja kuurõlõ säetüid poplaulõ.

  Edimädse pido jaos koorisääde telliti, tõsõ jaos tetti võistlus. Pidolõ tull’ võistlusõlt kuus laulu.

  Vahtsõlõ konkursilõ oodõtas nii naid laulõ, miä passisõ häste laulupidolõ, ku ka naid, miä kõlasõ parõmbahe kontsõrdisaalin vai muial. Või olla nii koorisäädit joba olõman laulõlõ ku ka peris vahtsit koorilaulõ. Oodõdu omma teossõ kõigilõ kooriliikele (ühend-, segä-, naisi-, miihi-, latsi-, poiskõisi vai mudilaisikuur) a capella vai saatõga.

  Ku teossõ luumisõ man võetas alussõs rahvalaulutekste ja -viise, sõs om tähtsä, et nuu olõssi peri ütest vana Võromaa kihlkunnast (Karula, Harglõ, Kanepi, Urvastõ, Vahtsõliina, Rõugõ, Põlva ja Räpinä).

  Võistlustüü tulõ saata Võro seldsi VKKF aadrõssi pääle (Tartu 48, 65609 Võro) ildampa 15. 09. 2011. Parõmbidõ töie autori saava stipendiumi, miä antas vällä konkursi lõpukontsõrdil 2012. aastaga imäkeelepääväl. Konkursi avvohinnafond om 2000 eurot ja sinnä omma andnu uma osa Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Võro ja Põlva ekspertgrupi ja Võro Selts VKKF.

  Lähkümbät teedüst võistlusõ kotsilõ saa www.umapido.ee päält vai Ojari Triinu käest (triinu.ojar@wi.werro.ee, tel 782 8750, 5332 2153).


  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin