Nummõr' 222
Vahtsõaastakuu 11. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Küläkeskus sai võrokeelidse ussõsildi
 • Uudissõ
   
 • Räpinä sai vahtsõ lõugahusõ
 •  
 • Tõnõ võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide võistlus
 •  
 • Mooste folgipidol laultas Kanepi hällülaulu
 •  
 • Moosten opatas pilte tegemä ja tarrõ ehitämä
 •  
 • Krooni puhtõ Krabil
 • Märgotus
   
 • Kaidsa hinnäst esi, jahimiis avitas
 • Elo
   
 • Katus lumõst puhtas väiku vaivaga!
 •  
 • Rekordarv latsi võro keele talvõkoolin
 • Härgütämine
   
 • Avita tetä Koorastõ mõisa 500. juubõlis näütemängu!
 •  
  Juhtkiri: Kink jaos Räpinä märk tettü om?
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Räpinä sai vahtsõ lõugahusõ
   
  Laanõ Triin, Räpina Rahvalehe vahtsõnõ toimõndaja
   
    
   
  Vahtsõnõ Räpinä märk 
    
  Riidi, 7. vahtsõaastakuu pääväl tetti rahvalõ tutvas vahtsõt Räpinä lõugahust (peenembä nimega bränd). Räpinä vald valõ tuus vällä «Räpina – hea kodu koht» vai nigu räpinämiis Ilvesse Aapo kõrraga umma kiilde ümbre pand’: «Räpinä – hää kodo kotus».

  Tuu lausõ om pantu ka Räpinä märgi (logo) pääle. Mõtõ om tuuh, et inemise iks Räpinäst häste mõtõlnu ja arvanu, et Räpinä om hää kotus, koh ellä vai puhada.

  Lõugahusõlõ valiti mano kolm tugilausõt kah: «Räpina – Eesti aianduse kodu», «Räpina – romantiline ja rõõmus», «Räpina – Peipsimaa õis».

  Lehekene Räpinält peri kunstnigu Lapini Leo tettü märgi pääl tähendäski, et Räpinä om aiandusõ kodo ja kolmnukk tulõtas Sillapää lossi miilde. Niisama om kolmnukk viil ka ku üte Eesti maakodo katus.

  Logo või olla nellä eri rohelist tuuni: igirohilinõ, ererohilinõ, kütse-rohilinõ ja kõllakasrohilinõ. Egäl aastaaol om uma värv – egäl aastaaol om Räpinäh midagi hääd ja ilosat.

  Sillapää lossih, koh riidi Räpinä vahtsõt lõugahust ja märki näüdäti, läts’ näide pääle kõrraga kõvas märgotamisõs vallalõ. Kõik tahtja saiva sõnna kah.

  Räpinä lõugahusõ üteh märgiga mõtliva vällä ja teivä tuu kotsilõ vihu Loode Oliver, Lapini Leonhard, Leiki Karl‑Erik ni Mägi Piret.

  Avidi ka inemise Räpinä vallavalitsusõst, aianduskoolist, äriabikeskusõst ja mitmõlt puult muialt.  Kuis vahtsõnõ lõugahus põlitsõlõ Räpinä inemisele mõos, seletäs Ilvesse Aapo:

  «Eks taa edimädse huuga paistus veedükse niimuudu, et kostki kavvõmbalt ommava «targa» lausõ ostõdu ja ands’ak kanepilehe muudu märk tettü, a ku kaia ja perrä märki, sõs om as’al õks tõtõ takah.

  Räpinä om aianduspääliin, hää ja illos tan ellä om – mul jo hindäl om kah kodo Räpinäl. Ja tuu kodo võit Räpinäst muialõ kah telli, puumaiu tetäs tan jo väega ilosahe. Õnnõ tuu «Peipsimaa õis» lätt huumoris är, Räpinä vald om ummõhtõ Lämmäjärve veereh!

  No alostus om tettü, siist saa ja tulõ edesi minnä. Massa-i arvada, et õkvalt omgi Räpinäga valmis ja õnn tulõ esi hoovi pääle. Tüü viil nakkas pääle!»   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin