Nummõr' 221
Joulukuu 28. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Üte lõpp om tõsõ algus
 • Uudissõ
   
 • Nuuri fotonäütüs Võromaa muusõumin
 •  
 • Magusapido Varbusõl
 • Märgotus
   
 • Jõulurõõm
 • Suursärk
   
 • 2010 − võrokõisi pidosuurõsärgi aastak
 •  
  Juhtkiri: Aituma, hää sõbra!
  Savvusannan
  Kiri Kaasanist
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Juhtkiri: Aituma, hää sõbra!
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  2010. aastak om Uma Lehe jaos olnu häie sõpru aastak. Hää vana Võromaa inemise omma meile timahava nii hulga kõlistanu, kirotanu vai esi toimõndusõst läbi astnu, et säänest asja olõ-i innembi olnu.

  Tuu pääle om õnnõ hää miil. Hää, ku saat inemist avita, ku täl määnegi murõ om, vai niisama tsipakõsõ elost kõnõlda. Viil parõmb, ku inemine tuu teedüst, midä om hää ka tõisilõ lugõmisõs lehte panda. Vai kirotas nii ilosa kirä, et õkva vesi tulõ silmä, ku loet. Nigu seo jõulukiri tsipakõsõ allpuul.

  Aituma teile, hää vana Võromaa inemise, et Umast Lehest piäti ja avitati lehte parõmbas tetä!

  Looda, et saami ti käest tukõ ka vahtsõl aastagal. Esi püvvämi umalt puult vasta anda sändse lehe, midä om hää ja huvitav lukõ.

  Hääd vana aastaga ärsaatmist ja kõkkõ parõmbat vahtsõl aastagal!

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin