Nummõr' 221
Joulukuu 28. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Üte lõpp om tõsõ algus
 • Uudissõ
   
 • Nuuri fotonäütüs Võromaa muusõumin
 •  
 • Magusapido Varbusõl
 • Märgotus
   
 • Jõulurõõm
 • Suursärk
   
 • 2010 − võrokõisi pidosuurõsärgi aastak
 •  
  Juhtkiri: Aituma, hää sõbra!
  Savvusannan
  Kiri Kaasanist
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Kur’ategijä nõvvo andma!
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, tiidjämiis 
    
  Nojah, kiä toda ulli juttu nüüt aigi, et inne eurot hindu ei nõstõta?

  Inämbüisin puutõn om säändse lubahusõga kleepekas kah ussõ vai saina pääl – a hinnal hindäl om külh lubahuisist tävveste savi!

  Poolõkilonõ kohvipakk näütüses mass joba 70 kruuni. Ei tiiäki, kas kohvi hinna nõsõminõ om kah köüdet eräkõrralidsõlt rassõ ilmaga? Pensu hind jo kõik aig niimuudu nõsõs…

  Kõgõpäält tulõ eräkõrralidsõlt rassõ ilm. Sõs nõsõs dollari väärtüs, jüään om kah veidükese kõvavõitu ja saagi jälki pensuliitrile 40 senti mano panda. Ja ku pensuliitri nii pall’o nõssi, om selgemb, et tõsõl kaupmehel om no pall’o kallimb naisi alospükse ja rõnnahoitjit puuti tuvva.

  A mõni näet võit lotoga ja omgi elo kõrran. Ütspäiv olli Rakveren, tahtsõ alkoholiletist suitsu võtta.

  Inne minno kõik säidse inemist osti Bingo-Loto piledi. Oodi umma järekõrda ja es jõvva kuigimuudu är uuta. Suidsumehel ei olõ jo nii pall’o aigu ku hariligul inemisel...

  Novot, a joba om Õhtulehen uudis, kon värski lotovõitja, kiä sai 5 382 819 kruuni, and teedä, et võidõdu raha iist taht tä olla umalõ naasõlõ miis suurõ algustähega…

  Õkvalt nätä, kuimuudu raha inemise är tsurk! Algustäht? Hallõ miis, sul om nii pall’o rahha, et sa võissi umalõ naasõlõ miis suurõ emmiga olla, a sa kõnõlat suurõst algustähest… A tõsõltpuult, ku mõtlõma nakkat, sõs ei olõ väiku emmiga kah halv ellä, ku 5,3 miljonni karmanin om. Tuu ei paistu rahaunigu takast vällägi. Ostat tuuvõrra suurõmba massina… Kõrralik massin tege kõik iholidsõ ja vaimlidsõ hädä tasa…

  A ku pää om hää, hoiat ilma lotovõiduldagi pää vii pääl. Näütüses miilhää nõudmisõn süüdü mõistõt ja poliitikast tagasi tõmmanu Reiljani Villu om löüdnü hindäle nõvvoandja ammõdi. Ilda aigu võtsõ viil üte nõvvoandmisõ tüü manogi, ku läts’ Kunmani Vello Silikaat Grupi nõvvoandjas.

  Kimmäle mõist Villu-poiss hääd nõvvo anda. Ma mõtlõ, et tegeligult võisi kõigil kur’ategijil olla võimalus nõvvo anda. Umma tüüd nä tundva.

  Säändse as’atundja nigu politseitapja Kalda Romeo ja tuu keskturu liharagoja Savka Vass’o, kiä uma naasõ, ämmä ja kasupoja tükes ragi ja kraanikausist alla lasksõ – näide tiidmiisi võinu näütüses filmitüüstüsen pruuki. Vai torofirmasiid huvitanu kimmähe, kuis ämmä kraanikausist alla laskõ. Et tsolgiviitorrõ kõiki võimaluisi puht tiidüsligult lõpuni är pruuki…

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin