Nummõr' 221
Joulukuu 28. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Üte lõpp om tõsõ algus
 • Uudissõ
   
 • Nuuri fotonäütüs Võromaa muusõumin
 •  
 • Magusapido Varbusõl
 • Märgotus
   
 • Jõulurõõm
 • Suursärk
   
 • 2010 − võrokõisi pidosuurõsärgi aastak
 •  
  Juhtkiri: Aituma, hää sõbra!
  Savvusannan
  Kiri Kaasanist
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Magusapido Varbusõl
   
  Peedosaarõ Kaisa
   
      
     
  Mekmiskraam   
      
    
   
  Visseli Enno möi lastukorvõ 
    
  18. joulukuu pääval valiti Varbusõ muusigamõisan tõist kõrda kuldsõt makjust. Avidi kah tõist kõrda võitjat valli, a nigu mineväaastagi, mu lemmik es võida.

  «Kuldne maius 2010» avvohinna saanu Kolmõ Sõsarõ Hõrgutisõ peedi-šokolaadikuuk oll’ pall’o šokolaadinõ ja kangõ mekiga. Mullõ miildü inämb Tarto Werneri kohvipoodi marmorkuuk ja mi perre tõnõ lemmik oll’ Põlva restoraani Brändipassun. Nõglapaiu ja mustikidõga mesi oll’ kah peris hää.

  Timahava midägi nii esierälist mekki es olõ, ku mineväaastanõ Mõtsamoori kuusõnõglakomm (tuu maiasmoka jaos väega meeleperäne es olõ). Mekmistaldrik oll’ timahava lihtsämb ja žüriil (tuu tähendäs egäl mekjäl) tull’ mekmise iist vällä kävvü 25 kruuni. A et taldrigu pääl oll’ ka näütüses 30krooninõ Chocolaterie de Pierre trühvli, sõs pükä es saa ütski magusasõbõr.

  Võitja magusameistri, üts kolmõst sõsarast, Visseli Triin (32) kõnõl’, et sõsara ommaki timahava sügüsest õnnõ söögipakmisõga ammõtin olnu.

  Edimäne suurõmb ettevõtminõ oll’ Mooste mõisan 400 inemist är süütä. «Päält tuu tull’ Tarto kohvipuut Trepp uma seto kuuga: egä neläpäävä teimi seto süüke Taarka Taloga katõ pääle,» selet’ Triin.

  «Viimäte kävemi Tal’nan Gloria restoraanin ummi süüke pakman. Määnestki päähämäärmist mi tennü olõ-i, tuu teedüs, et sääne asi nigu Kolmõ Sõsarõ Hõrgutisõ om olõman, om liiknu inemiisi piten.»

  Sõsaril omma joba uma «hiti» olõman, näütüses suidsuliha-sibula piirak, a söögikaart om pall’o tuun kah kinni, määne aastaaig trehväs olõma.

  «Suvõaigu saa värskit kraami ja talvõl tuud, midä vanal aol talvõl süüdi,» selet’ Visseli Triin. «Egä mi tuud Poola ja Hispaania värki ei pruugi.»

  Esä löüdse uma nuka

  Minevädsest magusalaadast oll’ seokõrdnõ ettevõtminõ tuu poolõst tõistõ, et pääle makõ oll’ ka käsitüülaat, kon olli esitettü n’ardsovaiba, suka, vanust rõivist kahru, ehte ja pall’o muud.

  Silmä jäivä lastõst tettü korvi, miä olli kae et egäl neländal mõisaussõst välläminejäl.

  Kolmõ söögimeistrist sõsara esä Visseli Enno (62) nakas’ korvi kudamist opma kuvvõaastadsõlt uma esä mant. Parhilla omma nii timä latsõ ku latsõlatsõ kah joba kätt pruuvnu.

  «A egä seo tegemine är ei tasu. Om lihtsäle sääne talvõl hobitüü,» ütel’ Enno.

  Et saia hääd korvi, om vaia hääd lastu. «Mõtsast puu otsminõ om rassõ. Piät olõma suutsõ-tihhe mõtsa all kasunu puu,» tiid Enno umast pikäst kogõmusõst.

  Minevä aasta tekk’ Enno talvõl 125 korvi, 20 om alalõ. Timä korvi omma jõudnu ka Suumõ, Norra ja Saksamaalõ.

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin