Nummõr' 222
Vahtsõaastakuu 11. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Küläkeskus sai võrokeelidse ussõsildi
 • Uudissõ
   
 • Räpinä sai vahtsõ lõugahusõ
 •  
 • Tõnõ võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide võistlus
 •  
 • Mooste folgipidol laultas Kanepi hällülaulu
 •  
 • Moosten opatas pilte tegemä ja tarrõ ehitämä
 •  
 • Krooni puhtõ Krabil
 • Märgotus
   
 • Kaidsa hinnäst esi, jahimiis avitas
 • Elo
   
 • Katus lumõst puhtas väiku vaivaga!
 •  
 • Rekordarv latsi võro keele talvõkoolin
 • Härgütämine
   
 • Avita tetä Koorastõ mõisa 500. juubõlis näütemängu!
 •  
  Juhtkiri: Kink jaos Räpinä märk tettü om?
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Küläkeskus sai võrokeelidse ussõsildi
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
    
   
  Margna Epp maalsõ minevä neläpäävä Urvastõ seldsimaja ussi pääle võrokeelitsit silte 
    
  Minevä neläpäävä maalsõ kunstnik Margna Epp Urvastõ küläkeskusõ egä ussõ pääle võrokeelidse sildi. Ilosas tett küläkeskus tetäs vallalõ pühäpäävä, 16. vahtsõaastakuu pääväl.

  Küläkeskusõ ussõ saiva sändse sildi: Rõivahoit, Kamatarõ, Küläküük, Puutüütarõ, Käsitüütarõ, Pannkoogitarõ, Viiga kemmerg, Konku, Seldsitarõ, Latsitarõ ja Saal.

  Urvastõ küläelo üts vidäjä Konnula Airi ütel’, et võrokiilside ussõsilte mõttõ paksõ vällä Kõlleri Mariina ja tuuga olli ka tõsõ kõrraga peri. Otsust tougas’ takast ka tuu, et üts Urvastõlõ tagasi kolinu inemine kurtsõ, et umakandi inemise kõnõlõsõ timäga küländ veidü umma kiilt, ilosat imäkiilt võinu inämb kuulda olla. Võrokeelidse sildi võinu uma keele kõnõlõmist takast härgütä.

  Võrokeelitsit silte om perämädsel aol vällä pantu muialgi: näütüses vagivahtsõn Olerexi Võro pendsujaaman om mõlõmba kassapidäjä pää kotsil perädüsuur kõllanõ silt «Tan võit pruuki võro kiilt!».

   
      
   
   
      
   
  Võistlus «Uma kiil pildi pääl»
   
  Nikani ku vabariigi aastapääväni (24.02.2011) uut Võro instituut pilte võistlusõlõ «Uma kiil pildi pääl». Üles võinu võtta asjo, mink pääl om pruugit võro kiilt. Pildistämises passis egä asi, kon om võro kiilt nätä: sildi, viida, kleepsu, T-hammõ ja nii edesi.

  Võistluspilt piät näütämä võro kiilt kiräligun pruukmisõn. Pilt piät kõnõlõma hindä iist, a oodõtas ka pildiallkirja vai ku vaia, veidü pikembät seletüst pildi kottalõ.

  Pildistämise matõrjaali või võistlusõ aigu ka esi mano tetä, näütüses meisterdä vahtsõ võrokeelidse sildi ja tetä tuust pildi.

  Üts autor või saata mitu pilti, a egä as’a kottalõ piät olõma õnnõ üts pilt. Pildi võiva olla nii vahtsõ ku ka varramba tettü.

  Pilti saatõn kirotagõ mano pildi autori nimi, telefoninummõr, e-posti aadrõss, pildi tegemise aig ja pildi allkiri. Pilte oodõtas aadrõssi kaile@wi.werro.ee pääle. Pilt ei tohe olla suurõmb ku 5 MB.

  Pildivõistlusõ võitja saava avvohinna kätte imäkeelepääväl, 14. paastukuu pääväl. Teedüst saa Kabuna Kaile käest tel 525 3215, e-post kaile@wi.werro.ee.

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin