Nummõr' 220
Joulukuu 14. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võidujutt päsemisest
 • Uudissõ
   
 • Talvõtarõ Haanih
 •  
 • Perimüskultuuri talvõlaagri koolilatsilõ
 •  
 • Võro keele tundmisõ võistlus
 • Märgotus
   
 • Imelidse Võromaa nime
 • Elo
   
 • Ilomäe kapsta sõitva Saksamaalõ
 • Juhtkiri: Tuust, kuis mälehtüse heränese
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Savvusannan
  Kagahii
   
  Ori-eestläne iks ei opi!
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, vaba miis 
    
  Nii, kroonist olõmi sama häste ku ilma, euro saami är pruuvi inne ku määnegi kolmas raha tulõ…

  Ega tuud Euruupat uma rahaga pikält ei olõ – Iirimaa om majandusligult kütse, Hispaanian ja Itaalian lugu viledsävõitu, Kreekan om asi tävveste peen…

  Halv om tuu, et nii Kreeka, Iirimaa, Itaalia ku Hispaania omma säänest ello ka nännü, ku kõik häste läts’.

  A meil tan omma as’a kõik aig peen olnuki, mi ei olõ pääd peest vällä saanuki!

  Tuu väiku valitsusõ ja panku tekütet lihtsämbäs tett lainuandmisõ värk, miä meil majandusõ kasumisõ aol oll’, tuu oll’ sääne aig, ku mi es olõ õnnõ «tävveste peen».

  A valitsõja kitvä taivani, kuis teno näile kõik nii illos ja hää om ja püüdku nuu kirätsura midägi tsuski! No minti lätte kaitsmisõ säädüsega vaba aokirändüse kallalõ. Kõik aolehe vaidli vasta pall’o jõudsõ, a ei kassu määnestki!

  No a miä: võimu man olõjil olõ-i jo midä pelädä. Valimisõ omma ussõ takan ja ori-eestläne näütäs joba statistiga perrä, kedä parõmbas pidä… Täl õks om vaia vasta p..t saia, ilma täl hää ei nakka: õks piät Keski vai Reformi valima, et litt vasta ull’õ kottõ kõvõmb tulõssi!


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin