Nummõr' 219
Märdikuu 30. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiteti «Mino Võromaa» parõmbit kirotajit
 • Uudissõ
   
 • 60 kirotajat – Uma Lehe jutuvõistlusõ record
 •  
 • Kõnnõpäiv katõst võro perimüsehoitjast
 •  
 • Päält 60 tuhandõ Eesti regilaulu panti internetikokko
 •  
 • Talvõtarõ Haani rahvamajan
 •  
 • Kalda Indreku juubõlikontsõrt
 •  
 • Avvohinna Võromaa pühäpaiku pilte iist
 • Märgotus
   
 • Õigõ külänime ammõtlikus!
 • Elo
   
 • 85aastanõ üte silmäga autojuht olõ-i elon üttegi avariid tennü
 • Juhtkiri: Kas edu egä hinna iist?
  Perrähõikaminõ
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Arvustus
  Savvusannan
   
  Avvohinna Võromaa pühäpaiku pilte iist
   
    
   
  Matsi ristikõiv – kõgõ parõmb pilt vana Võromaa pühäst kotussõst 
    
  Maavalla kua timahavvatsõl pildivõistlusõl jaeti avvohindu ka vanal Võromaal tettüide pilte iist. Vana Võromaa pühäst kotussõst tekk’ kõgõ parõmba pildi Keerbergi Liis. Pilt om Matsi ristikõost Varstu kandin.Liis esi ütel’ tuu pildi mano seletüses, et tiid Matsi ristikõivõ tuust aost, ku käve viie aastaga iist üten Kõivupuu Marjuga Lõuna-Eesti ristipuid kaardi pääle pandman.

  Valga miis Meeksi Arvo tekk’ pilte Saru ristipuiõst ja sai tuu iist tavadõ-avvohinna.

  Põlva liinavalitsus pand’ vällä uma avvohinna kõgõ parõmba maakunnan tettü pühäpaiga pildi iist. Tuu sai Taivaskua Imälättest pilti tennü Ilvesse Kerly.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin