Nummõr' 219
Märdikuu 30. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiteti «Mino Võromaa» parõmbit kirotajit
 • Uudissõ
   
 • 60 kirotajat – Uma Lehe jutuvõistlusõ record
 •  
 • Kõnnõpäiv katõst võro perimüsehoitjast
 •  
 • Päält 60 tuhandõ Eesti regilaulu panti internetikokko
 •  
 • Talvõtarõ Haani rahvamajan
 •  
 • Kalda Indreku juubõlikontsõrt
 •  
 • Avvohinna Võromaa pühäpaiku pilte iist
 • Märgotus
   
 • Õigõ külänime ammõtlikus!
 • Elo
   
 • 85aastanõ üte silmäga autojuht olõ-i elon üttegi avariid tennü
 • Juhtkiri: Kas edu egä hinna iist?
  Perrähõikaminõ
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Arvustus
  Savvusannan
   
  Hällütämine suuri pilvi pääl
   
    
   
  Roose Celia vahtsõ plaadi «Suurõ' pilvõ'» näütämisel 
    
  21. märdikuu päävä õdagu kõlasi Kaika vanan koolimajan progre-rock-folk, vana regi- ja koraalilaulu, muudsa viie toropilli ja kandlõ pääl ni ärunõhtõdu viie eelektrikitra pääl.

  Võromaa imändä Roose Celia ja Kanni Tuule keeruti viise ümbre Jürjendali Roberti ja Urva Arvo. Kullõjilõ kõnõldi lasõrtsõõri «Suurõ’ pilvõ’» sünnüst, mängiti lukõ nii plaadi päält ku ka noid, miä sinnä es mahu.

  Tsõõri «Suurõ’ pilvõ’» päält saa kullõlda, kuimuudu ansambli naasõ laulujoru ja kandlõ-lõõdsa-toropilliga kitra- ja trummimiist hällü pääl hällütäse. Vaihõpääl juhtus ka, et Robert-Arvo huu sisse saava ja Celia-Tuule suurõ pilve ala lindasõ.

  Ku Celia ei olõs hoiatanu, et kaejadsi lõpust and märku Ukuaru valss, olõs hinnäst Kaikalõ unõhtanu.

  Suurõ pilvõ ei lasõ hinnäst aol häiri, näide muusiga om loomulik, pidolinõ. Om tuu muusiga vai muusigu, a näide kuuntegemine tege kullõja är ja sõs om vaia «kelläkeist», miä su jälki peris ello tagasi herätäs.

  Plaadi edimädse luu pandva inemise süvväle mõtlõma. Plaadi nimiluku soovida-i tõtõst autoroolin kullõlda: unõtat sõitmisõ hoobis vai jõvvat võlss kotussõlõ.

  Muusigu mängvä kullõjaga: kõrd suigutasõ vannu kerigulaulõga, sõs herätäse telu tegemise (vana kommõ: väikulatsõ vadõri istva sällästikku pingi pääl, laulva ja kiskva mõlõmba pinki hindä poolõ) lauluga – no tuu om karm lugu. Sõs pandva tandsma ja üten laulma, tegevä seto kirmaskit, tahtva kullõjalt Anna Maria marsiga mõistusõ pääst võtta. Monotoonnõ rütm kõlas läbi terve plaadi, seo om ku hevimuusiga, mis tüütäs uma kimmä astmisõga.

  Lõpõtusõs soovitus ansambli trummi- ja helümeistri Urva Arvo käest: «Mi plaati tulõ kullõlda kõvastõ, sõs päsese kõik helü vallalõ!»


  Laube Kadri

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin