Nummõr' 219
Märdikuu 30. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiteti «Mino Võromaa» parõmbit kirotajit
 • Uudissõ
   
 • 60 kirotajat – Uma Lehe jutuvõistlusõ record
 •  
 • Kõnnõpäiv katõst võro perimüsehoitjast
 •  
 • Päält 60 tuhandõ Eesti regilaulu panti internetikokko
 •  
 • Talvõtarõ Haani rahvamajan
 •  
 • Kalda Indreku juubõlikontsõrt
 •  
 • Avvohinna Võromaa pühäpaiku pilte iist
 • Märgotus
   
 • Õigõ külänime ammõtlikus!
 • Elo
   
 • 85aastanõ üte silmäga autojuht olõ-i elon üttegi avariid tennü
 • Juhtkiri: Kas edu egä hinna iist?
  Perrähõikaminõ
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Arvustus
  Savvusannan
   
  Kimmä võrukõsõ hing tsirgutii pääl
   
    
   
  SIKA AAVO 1936–2010 
    
  Viis aastat tagasi võitsõ Uma Lehe tõsõ suurõ jutuvõistlusõ jutt «Üts väega opõtlik lugu». Tuu jutu kirot’ «ravvatüükooli poiss aastist 1952–56» – Sika Aavo.

  Päält võitu tunnist’ Aavo, et olõ-s varramba kirätüüd tennü, taa võrokiilne noorõao jutt vedronõklust ja ilosast tütärlatsõst oll’ edimäne paprõ pääle panda.

  A tull’ vällä, et mäkkeronija esä ja Mäekalda talo peremehe seen elli suur (ja tundõlinõ) kirämehehing. Lää es pall’o aigu, ku Aavo sai valmis kirätükü «Imä vai lõbunaanõ?»

  (17.01.2006 Uma Leht). Tä küsse uman jutun, et kas Eesti rahvas iks taht, et Eesti Imä sändse (pungaga) avvusamba saa, miä paistus rohkõmb lõbunaasõ muudu vällä.

  Päält tuud kirot’ vai kõlist’ Umalõ Lehele päält 30 inemise, kiä ütli, et omma Aavoga samma miilt ja ilõdu samba-makett tulõ ümbre tetä.

  Täämbädses om Rõugõn pistü sääne Eesti Imä kujo, midä rahval halv kaia ei olõ. Ja tuu om teno Rõugõ kihlkunnast peri Sika Aavolõ, kiä ütel’ vällä tuu, midä pall’o mõtli, a vällä ütlemä es tihka minnä.

  Et Aavo mõistsõ häste uma kodonuka Krabi kandi keelen kõnõlda, sis tull’ tä hää meelega appi eesti-võro sõnaraamadu tegijile. Ku tuu sõnaraamat mõnõ ao peräst valmis saa, sis om sääl seen umajago ka Sika Aavo tiidmiisi ja mäletämiisi.

  Ja üts asi viil: egä süküs käve vähämbält üte kõrra Uma Lehe toimõndusõ ussõ takan kõva mütsähüs – tuu oll’ suur ubinakott, täüs Paganamaa oro perve päält peri ubinit. Sika Aavo lahkõ võrukõsõhing tahtsõ õks sõpru meelen pitä.

  Nii piämi ka mi meelen kimmä ja suurõ hingega Aavot, kinkal jakku süänd ja väke kõgõ ilosa ja hää iist saista.


  Uma Lehe Toimõndus


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin