Nummõr' 219
Märdikuu 30. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiteti «Mino Võromaa» parõmbit kirotajit
 • Uudissõ
   
 • 60 kirotajat – Uma Lehe jutuvõistlusõ record
 •  
 • Kõnnõpäiv katõst võro perimüsehoitjast
 •  
 • Päält 60 tuhandõ Eesti regilaulu panti internetikokko
 •  
 • Talvõtarõ Haani rahvamajan
 •  
 • Kalda Indreku juubõlikontsõrt
 •  
 • Avvohinna Võromaa pühäpaiku pilte iist
 • Märgotus
   
 • Õigõ külänime ammõtlikus!
 • Elo
   
 • 85aastanõ üte silmäga autojuht olõ-i elon üttegi avariid tennü
 • Juhtkiri: Kas edu egä hinna iist?
  Perrähõikaminõ
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Arvustus
  Savvusannan
   
  Talvõtarõ Haani rahvamajan
   
  4. joulukuul kell 11–16 om Haani rahvamajan vallalõ talvõtarõ. Huvilidsõ omma oodõdu kõgõ perrega opitarri kaema ja perrä pruuvma. Vallalõ omma pipõrkoogi-, vüü-, pailu-, vildi-, pilli-, puutüü-, helme- ja mängutarõ. Üten tüütarõn ütenlüümise iist om taso viis kruuni.

  Viil om Haani talvõtarõn käsitüü näütüs-müük, kohvitarõ, mängitäs pilli. Haani raamadukogon om käsitüüraamatidõ näütüs.

  Talvõtarrõ kõrraldasõ Haani inemise. Teedüst saa Vodi Egle käest tel 516 6684.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin