Nummõr' 219
Märdikuu 30. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiteti «Mino Võromaa» parõmbit kirotajit
 • Uudissõ
   
 • 60 kirotajat – Uma Lehe jutuvõistlusõ record
 •  
 • Kõnnõpäiv katõst võro perimüsehoitjast
 •  
 • Päält 60 tuhandõ Eesti regilaulu panti internetikokko
 •  
 • Talvõtarõ Haani rahvamajan
 •  
 • Kalda Indreku juubõlikontsõrt
 •  
 • Avvohinna Võromaa pühäpaiku pilte iist
 • Märgotus
   
 • Õigõ külänime ammõtlikus!
 • Elo
   
 • 85aastanõ üte silmäga autojuht olõ-i elon üttegi avariid tennü
 • Juhtkiri: Kas edu egä hinna iist?
  Perrähõikaminõ
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Arvustus
  Savvusannan
   
  Päält 60 tuhandõ Eesti regilaulu panti internetikokko
   
  Piaaigu poolõ Eestist kor’atuist regilaulõ sõnnost – 61011 tükkü – omma pantu Interneti teedüskokko ja noid saa egäüts lukõ www.folklore.ee/regilaul päält.

  Regilauluteksti omma peri Eesti kirändüsmuusõumi Eesti rahvaluulõ arhiivi kogost. Interneti-teedüskogon omma kõik Hurda Jakobi ja Eesti üliopilaisi seldsi rahvaluulõkokõ regilaulu.

  Internetti omma üles pantu ka noidõ Eesti nukkõ laulõ, midä olõ-i trükitü kogomigun «Vana Kannel».


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin