Nummõr' 219
Märdikuu 30. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiteti «Mino Võromaa» parõmbit kirotajit
 • Uudissõ
   
 • 60 kirotajat – Uma Lehe jutuvõistlusõ record
 •  
 • Kõnnõpäiv katõst võro perimüsehoitjast
 •  
 • Päält 60 tuhandõ Eesti regilaulu panti internetikokko
 •  
 • Talvõtarõ Haani rahvamajan
 •  
 • Kalda Indreku juubõlikontsõrt
 •  
 • Avvohinna Võromaa pühäpaiku pilte iist
 • Märgotus
   
 • Õigõ külänime ammõtlikus!
 • Elo
   
 • 85aastanõ üte silmäga autojuht olõ-i elon üttegi avariid tennü
 • Juhtkiri: Kas edu egä hinna iist?
  Perrähõikaminõ
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Arvustus
  Savvusannan
   
  Kõnnõpäiv katõst võro perimüsehoitjast
   
  Riidi, 3. joulukuu pääväl peetäs Võro instituudin kõnnõpäivä Elleri Kalle 70. ja Kõivupuu Marju 50. juubõli puhul.

  Päävä nimi om «Aig jõudnõs, vari piknes...». Juubilaarõst kõnõlõsõ Kama Kaido, Kaasiku Ahto, Ühtegi Riho, Paali Jaanus, Undi Kersti, Järve Risto ja Jüvä Sullõv.

  Sõna saava ka juubilaari esi. Kõik õnnõsuuvja omma oodõdu, päiv nakkas pääle kell 11. Päävä lõpun om pidoõdak, tandsi ja laulda avitasõ Tauli Anu, Noormaa Tarmo, Sarvõ Õiõ ja Kõivupuu Kaarli. Süvvä andas kah.

  Elleri Kalle (07.05.1940) om Rõugu kihlkunnast Vahtsõst Kasaritsast peri Võro liikmisõ ja maausuliikmisõ üts iistvõtjit. Tä om Eesti Kaitsõliidu üts vahtsõst asotajit ja edimäne päälik.

  Timä tegemiisi sisse mahus nii muinsus- ku luudusõkaitsõ, kirändüs ja ka keeletiidüs.

  Kõivupuu Marju (14.11.1960) om Harglõ kihlkunnast peri rahvaperimüse uurja.

  Timä suurõmba tüü pututasõ Võromaa rahvaarstõ Suridõ ello ja võrokõisi matmiskombit läbi ao. Tä om avitanu üten Võromaa rahvaperimüse hoitmisõlõ, tennü raamatit ja opiraamatit.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin