Nummõr' 219
Märdikuu 30. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiteti «Mino Võromaa» parõmbit kirotajit
 • Uudissõ
   
 • 60 kirotajat – Uma Lehe jutuvõistlusõ record
 •  
 • Kõnnõpäiv katõst võro perimüsehoitjast
 •  
 • Päält 60 tuhandõ Eesti regilaulu panti internetikokko
 •  
 • Talvõtarõ Haani rahvamajan
 •  
 • Kalda Indreku juubõlikontsõrt
 •  
 • Avvohinna Võromaa pühäpaiku pilte iist
 • Märgotus
   
 • Õigõ külänime ammõtlikus!
 • Elo
   
 • 85aastanõ üte silmäga autojuht olõ-i elon üttegi avariid tennü
 • Juhtkiri: Kas edu egä hinna iist?
  Perrähõikaminõ
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Arvustus
  Savvusannan
   
  60 kirotajat – Uma Lehe jutuvõistlusõ record
   
  Uma Lehe säitsmendäle suurõlõ jutuvõistlusõlõ kirotõdi kokko 108 juttu, juttõ saadi 60 inemist.

  Nii hulga kirotajit olõ-i varramba jutuvõistlusõl üten löönü (külh oll’ mineväaasta rekord-jutuvõistlus juttõ arvu poolõst: 150).

  Kirotajit oll’ Põlva, Räpinä, Vahtsõliina, Rõugõ, Urvastõ ja Kanepi kihlkunnast, Lääne-, Harju- ja Ida-Virumaalt ni Tal’nast. Kah’os es lüü timahava jutuvõistlusõl üten Harglõ ja Karula kihlkunna võrokõsõ, näide käest oodami kimmähe juttõ aasta peräst.

  Parhilla lugõ Uma Lehe jutuvõistlusõ þürii (Allasõ Tiia, Kauksi Ülle, Kalkuna Andreas, Sommeri Lauri, Ruitlasõ Olavi, Ojari Triinu ja Harju Ülle) hoolõga juttõ ja vali päält tuud parõmba vällä.

  Timahavadsõ võidujutu hõigatas vällä Uma Lehe jutuvõistlusõ pidol 10. joulukuu pääväl kell 13 Võro instituudi saalin. Pitto omma oodõdu kõik jutukirotaja. Lehelugõja saava võidujuttõ kotsilõ teedüst 14.12 Umast Lehest.


  UL


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin