Nummõr' 218
Märdikuu 16. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Toronto võrulaisi perändüs Võrol
 • Uudissõ
   
 • Uma Mekk meelüt’maitsma ja ostma
 • Märgotus
   
 • Kuis nuuri kodo tagasi saia
 •  
 • Kõivupuu Marju: võrukõsõ keelepruuk om vänge, a täpne!
 • Elo
   
 • Jahimehe: ilvessekatastroof!
 •  
 • Vahtsõt savvusanna-teedüst
 • Juhtkiri: Umma kraami tulõ oppi müümä
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Juhtkiri: Umma kraami tulõ oppi müümä
   
  Edimäne Uma Meki suurlaat üllät’ tuuga, ku kipõlt uma ja hää söögikraami müüjä tuust vallalõ saiva. Hind es olõ külh «säästuka» uma, a hää kraami iist ommaki inemise nõun inämb masma. A nigu müüjide jutust vällä tull’, sis poodin sama kaup nii häste ei lää. Poodin om kõik nii kirriv, inemiisil kipõ ja uma kraam jääs üles löüdmäldä. Ja pall’odõl vähämbil tegijil om rassõ umma kraami puuti müüki saia.

  Avita võissi tuu, ku Uma Meki kaubamärk võtt hulga väiksit tegijit uma hõlma ala. Kaubõldas suurõn poodin hindäle nukk ja pandas suur Uma Meki silt üles. Et uma kraam om hää, tuud olõ-i vaia inämb kittä, no tulõ märki nutiga turundusõ pääle.

  Harju Ülle, päätoimõndaja
   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin