Nummõr' 218
Märdikuu 16. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Toronto võrulaisi perändüs Võrol
 • Uudissõ
   
 • Uma Mekk meelüt’maitsma ja ostma
 • Märgotus
   
 • Kuis nuuri kodo tagasi saia
 •  
 • Kõivupuu Marju: võrukõsõ keelepruuk om vänge, a täpne!
 • Elo
   
 • Jahimehe: ilvessekatastroof!
 •  
 • Vahtsõt savvusanna-teedüst
 • Juhtkiri: Umma kraami tulõ oppi müümä
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Uma Mekk meelüt’maitsma ja ostma
   
  Harju Ülle
      
   
   
  Ilomäe talo sai üte katõst Uma Meki pääpreemiäst külh hapnidõ kapstidõ iist, a esierälidse olli ka näide kardoka-kündle. Umakeelitside siltega hääd kraami ostma kutsnu Mehkamaa küdsäjä saiva tuu iist Uma Pido eräpreemiä. 
      
    
   
  Hirvõ Kalju mesi om eski vitsa- ja pendlimiihi ehtsüsproovi vasta pidänü. 
    
  Edimädse Uma Meki suurlaada pääl umma ja hääd kraami möönü võrokõsõ saiva tuust kipõstõ vallalõ.

  «Huvi om suur: inemise otsva vahelust,» selet’ Rõugõ kandi Alt-Lauri talo pernaanõ Keskkülä Kaja, kiä om 3–4 aastat müümises esieräliidsi purgisuustõ tennü.

  Häste ostõtas Kaja tikõrperä-basiiliku suusti, miä kõlbas süvvä makaroonõ ja lihaga. Rahvalõ miildüse ka ua tomadihämmätüse seen ja vahtsõnõ rohilinõ pestosuust (sääl seen om päämidselt sparglikapstas, maiguhaino ja veiniätiket man). «Panõt leevä pääle, suidsulihha kah pääle ja õkvalt tunnõt, kuis sulas suun!» kitt’ Kaja.

  Osola naasõ Leiusõ Tea suidsutõt kodojäneseliha sai otsa joba edimädse paari laadatunniga. «Jõululiha telmine om pääväkõrran!» hinnas’ Tea ärri hääs ja kõnõl’, et päält tuu om tä härgütänü hulga inemiisi esi süümises jänessit kasvatama: «Taa om hää väikene suutäüs, ei piä tervet tsika tapma!»

  Villändi võrokõnõ Vaaksi Kalju möi kurõmarju tsukru seen. Äri läts’ timälgi häste, õnnõ kurõmarju ollõv timahava veidü olnu: «Mineväaasta sai 800 liitrit, timahava õnnõ 80,» kaivas’ miis.

  Vahtsõliina kandi Kutsa külä miis Sika Reeno es jõvva nii kipõlt kürvidsämoosipurkõ leti pääle nõsta, ku nuu säält är haarõti. «Inemise saava mõttit, kuis kürvitsät või sisse tetä,» kõnõl’ Reeno, kiä esi sai oppust Internetist. Nuurmiis külbe kürvidsä timahava maaha elon edimäst kõrda, a et äri lätt uutmalda häste, sis lubasi tä samma tsihti jakada. Reeno kürvidsämoosi hinnati üte Uma Meki pääpreemiä väärdilidses, tõsõ pääpreemiä saiva Navi külä Ilomäe talo hapnõ kapsta.

  Miimüüjä Hirvõ Kalju reklaamsõ umma kaupa sildiga: «Taa mesi om peri tuust aost, ku Tannil Hirv pidäsi mehitsit ja esi oll’ Lipharti mõisan mõtsavaht!» «Noo taa silt veidükese essütäs, mesi olõ-i tuust aost peri, a mehitsit om mu esäkotoh Lepässaarõ ja Otsa vaihõl peetü külh joba 18. aastagasaa keskpaigast!» kõnõl’ miis. Kalju mii ehtsüst om eski sõrmussõ ja vitsaga kimmäs tettü.

   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin