Nummõr' 217
Märdikuu 2. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võistlus «Uma kiil pildi pääl»
 • Uudissõ
   
 • Navi kalamiis sai kodojärvest «elo kala»
 •  
 • 30. rehekuu pääväl peeti Haanin edimäst kõrda 100 kilomiitre jala läbi saamisõ võistlust
 •  
 • Leevälaat Kanepin
 •  
 • Väimälän kõnõldas savvusannast
 • Märgotus
   
 • Hingiao mõtõlus
 •  
 • Tõntsu Tiit: ellu vii edesi ütine tsiht!
 • Elo
   
 • Latsiaiah umma otsmah
 • Juhtkiri: Uma kiil sildi pääle!
  Uma Lehe kuvvõs suur jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Savvusannan
  Innembi
   
  Küdsämäldä leevätego
   
  Oll’ edimädse Eesti Vabariigi aig 1939. aastagal. Maainemise saiva söögikraami suurõmbalt jaolt uma nurmõ päält ja laudast.

  Maaperre kasvadi rükä. Terä viidi veski mano ja tetti leeväküdsämise jahus.

  Kõik maaperre, ka mi pere küdsi hindä jaos esi leibä. Imä pand’ leevämõhhe vett ja segäsi sinnä mano jahhu. Juurõtus oll’ perämädse leeväküdsämise aost mõhe põhja jätet. Kohetus pidi üüpäiv lämmäh saisma ja hapnõma. Sis kastõti nii pall’o jahhu mano, et sai pätse tegemises paras tahas.

  Oll’ kündlekuu, lätsimi vällä esä meisterdedü peräriiga sõitma. Mürsimi lumõh nikagu käe ja jala naksi külmämä. Joosi tarrõ, võti suurõmba rõiva säläst ja ronõ aho pääle lämmähe.

  Veidikese ao peräst jäi magama.

  Tuu päiv oll’ ka leeväküdsämine ette plaanitu. Imä oll’ mu magamisõ aigu leeväkohetusõ mõhega truuba pääle lämmähe nõstnu. Heräsi üles ja tundsõ, et kõtt om väega tühi. Hüpsi kipõstõ aho päält truuba pääle ja säält põrmandu pääle. Mu ündriguhand jäi mõhe kõrva taadõ kinni, tõmmas’ mõhe leeväkohetusõga põrmandu pääle. Mõhk oll’ küllüle ja vetel tahas vaio põrmandu pääle. Joosi ruttu küüki, haari tsiasöögi pangi ja ammudi ruhmikuga tahta pangi.

  Tsialõ sai hüä süük, a perre jaos jäi leevätego küdsämäldä.


  Karva Katre

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin