Nummõr' 217
Märdikuu 2. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võistlus «Uma kiil pildi pääl»
 • Uudissõ
   
 • Navi kalamiis sai kodojärvest «elo kala»
 •  
 • 30. rehekuu pääväl peeti Haanin edimäst kõrda 100 kilomiitre jala läbi saamisõ võistlust
 •  
 • Leevälaat Kanepin
 •  
 • Väimälän kõnõldas savvusannast
 • Märgotus
   
 • Hingiao mõtõlus
 •  
 • Tõntsu Tiit: ellu vii edesi ütine tsiht!
 • Elo
   
 • Latsiaiah umma otsmah
 • Juhtkiri: Uma kiil sildi pääle!
  Uma Lehe kuvvõs suur jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Savvusannan
  Innembi
   
  Juhtkiri: Uma kiil sildi pääle!
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Kai Lindora laada pääl ümbre, ku pall’o umma kraami umakeelidse sildiga ostma kutsutas. No iks oll’ võrokeelitsit silte nätä ja kauplõja noidõ üle uhkõ.

  No kõrraldas Võro instituut võistlusõ, et teedä saia, ku pall’o umma kiilt silte pääl pruugitas ja härgütä ka vahtsit silte tegemä.

  Egä uma keele mõistja või mõnõ vahva sildi valmis tetä: hää ütlemine vai teedüs passis üttemuudu häste nii puust lavva pääle palotamisõs ku ka puutrin muudsambat muudu är kujondamisõs ja hammõ vai kruusi pääle trükmises. Pruuvkõ julgõhe: seoniaoni omma võrokeelidse sildi iks lämmäle vasta võetu.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin