Nummõr' 217
Märdikuu 2. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võistlus «Uma kiil pildi pääl»
 • Uudissõ
   
 • Navi kalamiis sai kodojärvest «elo kala»
 •  
 • 30. rehekuu pääväl peeti Haanin edimäst kõrda 100 kilomiitre jala läbi saamisõ võistlust
 •  
 • Leevälaat Kanepin
 •  
 • Väimälän kõnõldas savvusannast
 • Märgotus
   
 • Hingiao mõtõlus
 •  
 • Tõntsu Tiit: ellu vii edesi ütine tsiht!
 • Elo
   
 • Latsiaiah umma otsmah
 • Juhtkiri: Uma kiil sildi pääle!
  Uma Lehe kuvvõs suur jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Savvusannan
  Innembi
   
  Pääliina-üllätüse
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, pagolanõ 
    
  Perän Tal’nalõ kolimist ei saa ma inämb hulgalõ as’olõ pihta.

  Näütüses mu kats kassi, mis om näide olõman olõmisõ mõtõ? Kas jummal lei nä mullõ tarrõ liivakasti sitmisõs, tuujaos, et nä mul koton asju lahussi ja kõik aig elämist segi käänässi?

  Ei saa arvo, vai õigõmbalõ saa: Jummal om tävveste mõttõlda olõvuisi vällä mõtõlnu.Näütüses Sepä Evelin. Mis oll’ jumalal pään, ku tä timmä luuma naas’? Võtsõ üte peoga hiussit ja tõsõga muud matõrjaali, käkse kokko ja pandsõ ujomisliidu presidendis.

  No omma kõik ülejäänü inemise hädän, Lang-poiss ei saa inämb riigkogon tüüd tetä, kõik joud lätt Evelini uhjamisõ pääle. Andsipi joud niisama.

  Mõttõlda as’a omma kõik umavaihõl köüdüssen. Näütüses televiisor.

  Tiit televiisori vallalõ ja sääl om Sepä Evelin. Ku ei olõ, sõs tulõ määnegi mõttõlda saadõ mõttõlda kodoeläjist. Vai tulõ tandsusaadõ, miä korjas hinnäst kaema üle katõsaa tuhandõ mõttõlda inemise.

  Mu vanaimäl oll’ õigus. Timä lugi aolehest õnnõ surmakuulutuisi. Sõs ütel’, et näet, Hildakõnõ om är lännü ja kae, Heldur kah om lõpus hinnäst kokko paknu, kos oll’ iks võhl, ei tiiä kuis jummal tedä nii kavva maa pääl hoitsõ!

  Surmakuulutusõ olli selge ja as’alik teedüs, mitte nigu Postimehe netiküle parhilladsõ teedäandmisõ.

  Sääl omma päälkirä nigu: «Naiste madala seksiisu võti võib peituda ajus», «Kuidas paigutada asju külmkappi?» ja «Kelly Osbourne: võtsin 50 tabletti päevas».

  Mu vanaesä võtsõ kah 50 tabletti päävän, tä oll’ nii haigõ, võtsõ inne süüki peoga süäme- ja pankreasõrohto, vererõhurohto ja siitmisfermenti. Päält süüki võtsõ tõsõ peoga pääle. A tä es panõ tuud kunagi suurõ kellä külge!

  Ütest as’ast olõ külh siin Tal’nan joba arvo saanu. Suur kaubakeskus om suurõ kaubakeskusõ otsan, kõik om suurt paska täüs ja egäle viimätsele ku mõttõlda sitatüküle om säälsaman poodin kuumõtajidõ põskiga ostja niisama häste ku olõman.

  Mu jaos om seo üllätäv, Tal’na inemiisi üllätäse tõsõ as’a, näütüses Postimehe artikli, päälkiräga «Siga pakub kuhjaga üllatusi!», kon süldikiitmisest juttu. Vot sulle seh?!


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin