Nummõr' 217
Märdikuu 2. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võistlus «Uma kiil pildi pääl»
 • Uudissõ
   
 • Navi kalamiis sai kodojärvest «elo kala»
 •  
 • 30. rehekuu pääväl peeti Haanin edimäst kõrda 100 kilomiitre jala läbi saamisõ võistlust
 •  
 • Leevälaat Kanepin
 •  
 • Väimälän kõnõldas savvusannast
 • Märgotus
   
 • Hingiao mõtõlus
 •  
 • Tõntsu Tiit: ellu vii edesi ütine tsiht!
 • Elo
   
 • Latsiaiah umma otsmah
 • Juhtkiri: Uma kiil sildi pääle!
  Uma Lehe kuvvõs suur jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Savvusannan
  Innembi
   
  Väimälän kõnõldas savvusannast
   
  12. märdikuu pääväl kõnõldas Võromaa kutsõhariduskeskusõ päämaja konvõrentsitarõn teemal «Mi uma savvusann».

  Kokko saias kell 10 hummogu. Päivä alostasõ Tarto ülikooli tudõngi, kiä kõnõlõsõ tuust, kuis nä Võromaal täämbädse päävä sannu ja sannakultuuri uursõva.

  Tudõngidõ jutu võtt kokko näide juhendaja Võsu Ester, kiä kõnõlõs viil eräle savvusannast maaturismin, mink jaos tä uursõ Võro- ja Setomaa turismitallõ savvusannu.

  Margna Epp kõnõlõs Võromaa savvusannaraamadu tegemisest. Viil om juttu tuust, midä võrokõsõ esi ummist savvusannust tiidvä ja kõnõlõsõ ni tuust, kuis iks savvusann UNESCO ilmaperändi nimekirja saia.

  Päält kõnõluisi, nii poolõ nelä aigu õdaguspoolõ, tulõ savvusanna-tsõõriklaud. Tuu takan märgotõdas, kuis savvusanna edesi uuri, kuis teedüst kokko kor’atas ja kuis saanu tuu kõgõ man abis olla.

  Savvusanna-kõnõluisi vidävä iist Võromaa kutsõhariduskeskus, Tarto ülikooli kultuuritiidüisi ja kunstõ instituut ja Võro selts VKKF. Kõik huvilidsõ omma oodõdu! Teedüst saa küssü Võro instituudist.


  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin