Nummõr' 217
Märdikuu 2. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võistlus «Uma kiil pildi pääl»
 • Uudissõ
   
 • Navi kalamiis sai kodojärvest «elo kala»
 •  
 • 30. rehekuu pääväl peeti Haanin edimäst kõrda 100 kilomiitre jala läbi saamisõ võistlust
 •  
 • Leevälaat Kanepin
 •  
 • Väimälän kõnõldas savvusannast
 • Märgotus
   
 • Hingiao mõtõlus
 •  
 • Tõntsu Tiit: ellu vii edesi ütine tsiht!
 • Elo
   
 • Latsiaiah umma otsmah
 • Juhtkiri: Uma kiil sildi pääle!
  Uma Lehe kuvvõs suur jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Savvusannan
  Innembi
   
  Leevälaat Kanepin
   
    
   
  Esitett leib 
    
  Ei olõ parembat asja ku lämmä leevä lõhn. Ku tuu krõpõ koorikuga päts ahost vällä tulõ, sis om terve tarõ toda hõngu täüs. Ja tuu om sääne, mis pand õkva suu vett juuskma.

  Kanepin om iks üts ku tõõnõ leibä küdsänü. Sis ku taa vahtsõnõ vabariik tull’ ja uma põllulapi pääl nakati umma nissu ja rükä kasvata pruuvma.

  Et noid küsüjit, et kes ja kuis iks õnnõ kuulda oll’, sis tulliva Kanepi Valla Seltsi naase eelmidse aasta märdipäävä paiku koolimajan kokko ja võtsõva oppamise ette. Tull’ kokko päält 30 inemise. Opati õkva algusõst pääle: kus juurõtust saa, ku kavva ja ku lämmän piät saisma.

  Mõni virgõmb sai eski uma käega är pruuvi, ku paks tuu leevätainas piät iks olõma.

  Naisil oll’ muidoki koton egäsugutsit leibü valmis küdsetü. Nii saadi pruuvi, midä võissi mano panda, ku kiäki pruuvma nakkas.

  Seo aasta kutsumi kõik uma kandi leeväküdsäjä 6. märdikuu pääväl kell 10 kokko Kanepi seltsimajja ja teemi üte märdipäävä leevälaada.

  Saassi umavahel tiidmiisi vaheta ja midägi või-olla ka müvvä.

  Tõisi kutsumi ostma ja kindladõ andas maitsa kah. Jagami iks opõtust, ku kiäki taht esi pruuvi leibä tetä.

  Kutsumi ka noid, kel om midägi muud umatettüt leevä kõrvast, kas võidu, sõira vai suidsulihha. Oodami kõiki häid mõttit.

  Kõnõlda ja küsüdä saat numbri 505 6297 päält.


  Toropi Maive Kanepi Valla Seltsist

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin